2016-09-27 10:00

2016-09-27 10:00

En bättre alkoholistvård

HELHETSBILD:

Jag har själv i omgångar haft behov av hjälp för alkoholism. Att det är svårt att anställa och behålla socialsekreterare kan jag förstå. Men om socialsekreteraren fick en bättre helhetsbild av den missbrukande skulle vi vara på god väg att lyckas. Man måste lära känna människan bakom missbruket, så se till så att alla vid socialförvaltningen som träffar någon med behov av stöttning får följa den enskilde under längre tid – då blir både den som söker hjälp och socialsekreteraren nöjda och behandlingen blir mer professionell.

Tro och hopp

Jag har själv i omgångar haft behov av hjälp för alkoholism. Att det är svårt att anställa och behålla socialsekreterare kan jag förstå. Men om socialsekreteraren fick en bättre helhetsbild av den missbrukande skulle vi vara på god väg att lyckas. Man måste lära känna människan bakom missbruket, så se till så att alla vid socialförvaltningen som träffar någon med behov av stöttning får följa den enskilde under längre tid – då blir både den som söker hjälp och socialsekreteraren nöjda och behandlingen blir mer professionell.

Tro och hopp

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.