2016-09-26 06:00

2016-09-26 06:00

Tidsvinst som ger mer vård

ADMINISTRATION:

Läkarna kan numer tydligen lämna provsvar på ett förtryckt papper genom att bara sätta kryss i en ruta, om provet inte visar något anmärkningsvärt.

Vilken skillnad mot att behöva skriva ett personligt svar till patienten! Det blir en tidsvinst som i stället kan användas till sjukvård.

Fler rationaliseringar önskas!

Kerstin Thörnqvist

Läkarna kan numer tydligen lämna provsvar på ett förtryckt papper genom att bara sätta kryss i en ruta, om provet inte visar något anmärkningsvärt.

Vilken skillnad mot att behöva skriva ett personligt svar till patienten! Det blir en tidsvinst som i stället kan användas till sjukvård.

Fler rationaliseringar önskas!

Kerstin Thörnqvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.