2016-09-23 14:32

2016-09-23 14:32

Vill ha redovisning av kommunen

KARLSTAD:

Jag har ringt, mejlat och sökt upp personligen, men ingen vill svara för stängningen av romernas camping på Solareturens gamla tomt i Karlstad. Jag vill att Karlstads kommun ska redogöra för intäkter och utgifter. Det kostade tio kronor natten för romerna att bo där. Hur fick kommunen betalt, skrevs det kvitton, hur många fanns på campingen, hur gick det med de som inte kunde betala, fick de bo gratis? Och vad kostade saneringen av tomten, bortfraktningen av skrotbilar, städning av marken, bajamajorna med mera?

Varför vill kommunen inte svara på dessa frågor? Har de själva inga uppgifter? Som skattebetalare vill jag veta vad kommunens utgifter går till!

Oslo

Jag har ringt, mejlat och sökt upp personligen, men ingen vill svara för stängningen av romernas camping på Solareturens gamla tomt i Karlstad. Jag vill att Karlstads kommun ska redogöra för intäkter och utgifter. Det kostade tio kronor natten för romerna att bo där. Hur fick kommunen betalt, skrevs det kvitton, hur många fanns på campingen, hur gick det med de som inte kunde betala, fick de bo gratis? Och vad kostade saneringen av tomten, bortfraktningen av skrotbilar, städning av marken, bajamajorna med mera?

Varför vill kommunen inte svara på dessa frågor? Har de själva inga uppgifter? Som skattebetalare vill jag veta vad kommunens utgifter går till!

Oslo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.