2016-09-23 11:29

2016-09-23 11:29

Stor oro för Värmlands framtid

STORREGIONEROrolig värmlänning

Utlys en demokratisk omröstning för folket i Värmland om vilken storregion de vill tillhöra. De som bestämmer verkar inte ha något logiskt tänkande. Har de tänkt på hur geografin ser ut, med avstånd och redan gott samarbete med Örebro? Har norra delen av Värmland beaktats, där många äldre bor, och de allmänna kommunikationerna? Jag är också orolig för hur sjukvården kommer att fungera, speciellt för den äldre generationen.

Utlys en demokratisk omröstning för folket i Värmland om vilken storregion de vill tillhöra. De som bestämmer verkar inte ha något logiskt tänkande. Har de tänkt på hur geografin ser ut, med avstånd och redan gott samarbete med Örebro? Har norra delen av Värmland beaktats, där många äldre bor, och de allmänna kommunikationerna? Jag är också orolig för hur sjukvården kommer att fungera, speciellt för den äldre generationen.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.