2016-09-23 06:00

2016-09-23 06:00

Landstinget ligger sämst

VÅRDCENTRALER:

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i en enkät om Värmlands vårdcentraler undersökt hur nöjda patienterna är med sina respektive vårdcentraler. I enkätsvaren sätter patienterna följande tre vårdcentraler i topp: Säffle, Töcksfors och Haga i Karlstad.

Sist av alla kommer den landstingsdrivna vårdcentralen i Eda.

Det här är något för Vänsterpartiet och Håkan Svenneling att fundera på. Han och hans parti får sedan gärna tala om varför de vill lägga ner vårdcentraler som fungerar bra, och som patienterna är nöjda med, för att ersätta dem med en landstingsledd vårdcentralsmodell som presterar sämst.

Gamla tider kommer inte tillbaka

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i en enkät om Värmlands vårdcentraler undersökt hur nöjda patienterna är med sina respektive vårdcentraler. I enkätsvaren sätter patienterna följande tre vårdcentraler i topp: Säffle, Töcksfors och Haga i Karlstad.

Sist av alla kommer den landstingsdrivna vårdcentralen i Eda.

Det här är något för Vänsterpartiet och Håkan Svenneling att fundera på. Han och hans parti får sedan gärna tala om varför de vill lägga ner vårdcentraler som fungerar bra, och som patienterna är nöjda med, för att ersätta dem med en landstingsledd vårdcentralsmodell som presterar sämst.

Gamla tider kommer inte tillbaka

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.