2016-09-23 06:00

2016-09-23 06:00

Egalt om det är kvinna eller man

UTNÄMNINGAR:

Sluta att dividera om vilka som ska utses till generaldirektörer eller andra myndighetschefer. Det hela är mycket enkelt: utse den som är bäst lämpad. Då slipper vi allt tjat om könskvotering och utnämningar som är ett inlindat tack för gjorda tjänster till partiet. Sedan är det fullständigt ointressant om det är 80 procent kvinnor eller 80 procent män som innehar dessa befattningar.

B Lennart

Sluta att dividera om vilka som ska utses till generaldirektörer eller andra myndighetschefer. Det hela är mycket enkelt: utse den som är bäst lämpad. Då slipper vi allt tjat om könskvotering och utnämningar som är ett inlindat tack för gjorda tjänster till partiet. Sedan är det fullständigt ointressant om det är 80 procent kvinnor eller 80 procent män som innehar dessa befattningar.

B Lennart

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.