2016-09-21 06:00

2016-09-21 06:00

Restriktivitet vid rekrytering

psykiatripersonal:

Svar till signaturen Larsson (NWT 2/9):

Vi har vid enstaka tillfällen tagit in personal på skötarvikariat som inte har formell utbildning, men som har stor vana av att jobba inom psykiatrin. Detta på grund av att vi inte har kunnat få tag på utbildad personal.

Enligt ett nytt beslut kommer vi dock att vara ännu mer restriktiva med att ta in personal utan formell utbildning.

Anna-Karin Törnqvist

Verksamhetschef

Svar till signaturen Larsson (NWT 2/9):

Vi har vid enstaka tillfällen tagit in personal på skötarvikariat som inte har formell utbildning, men som har stor vana av att jobba inom psykiatrin. Detta på grund av att vi inte har kunnat få tag på utbildad personal.

Enligt ett nytt beslut kommer vi dock att vara ännu mer restriktiva med att ta in personal utan formell utbildning.

Anna-Karin Törnqvist

Verksamhetschef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.