2016-09-20 15:08

2016-09-20 15:08

Inbjudna till samråd om planer men överkörda av kommunen

KARLSTAD: Ett spel för gallerierna

Onsdag den 21/9 kommer stadsbyggnadsnämnden i Karlstad att fatta beslut om genomförandet av byggnadsprojektet Sundsta torg.

Undertecknade bostadsrättsföreningar har engagerat sig under drygt två års tid och framfört åsikter för att försöka påverka stadsbyggnadsförvaltningen i detta beslut. Ett 20-tal skrivelser har översänts i ärendet där samtliga bostadsrättsföreningar är emot projektet med så kallade landmärken på upp till 17 våningar. Alla anser att höjden på de planerade byggnaderna bör vara högst sju–åtta våningar.

I intet fall har vi fått gehör för våra åsikter. Kommunen hänvisar till det godkända planprogrammet för Sundsta från 2013 vilket tydligen omöjliggör förändringar. Detta kallar vi för ett spel för gallerierna och vi känner oss förda bakom ljuset. Vad menar kommunen egentligen med samråd, när man sedan fullständigt kör över inkomna åsikter? Varför inte säga direkt att detta projekt redan är i praktiken beslutat och inte går att påverka?

Detta stämmer dåligt med kommunens devis att ”vara till för kommuninnevånarna”... Vi känner oss svikna och inte tagna på allvar!

Berörda bostadsrättsföreningar

 

Undertecknade bostadsrättsföreningar har engagerat sig under drygt två års tid och framfört åsikter för att försöka påverka stadsbyggnadsförvaltningen i detta beslut. Ett 20-tal skrivelser har översänts i ärendet där samtliga bostadsrättsföreningar är emot projektet med så kallade landmärken på upp till 17 våningar. Alla anser att höjden på de planerade byggnaderna bör vara högst sju–åtta våningar.

I intet fall har vi fått gehör för våra åsikter. Kommunen hänvisar till det godkända planprogrammet för Sundsta från 2013 vilket tydligen omöjliggör förändringar. Detta kallar vi för ett spel för gallerierna och vi känner oss förda bakom ljuset. Vad menar kommunen egentligen med samråd, när man sedan fullständigt kör över inkomna åsikter? Varför inte säga direkt att detta projekt redan är i praktiken beslutat och inte går att påverka?

Detta stämmer dåligt med kommunens devis att ”vara till för kommuninnevånarna”... Vi känner oss svikna och inte tagna på allvar!

Berörda bostadsrättsföreningar

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.