2016-09-17 06:00

2016-09-17 06:00

Förtida pension förbryllar

KARLSTAD:

På många håll råder skriande brist på behörig personal, inte minst bland lärare. I ett sådant läge erbjuder Karlstads kommun lärare och andra yrkesgrupper förtida pension – redan vid 61 års ålder! (Se NWT 13/9.)

Det här vore otänkbart inom andra områden. Men kanske tycker kommunen att man har för gott om pengar och att dränering av kompetens inte spelar nån roll?

I näringslivet sen 45 år

På många håll råder skriande brist på behörig personal, inte minst bland lärare. I ett sådant läge erbjuder Karlstads kommun lärare och andra yrkesgrupper förtida pension – redan vid 61 års ålder! (Se NWT 13/9.)

Det här vore otänkbart inom andra områden. Men kanske tycker kommunen att man har för gott om pengar och att dränering av kompetens inte spelar nån roll?

I näringslivet sen 45 år

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.