2016-09-16 06:00

2016-09-16 06:00

Folk rusar runt som yra höns

P-PLATSER:

Jag läste i NWT 13/9 om de tomma parkeringsrutorna i Centralsjukhusets nya p-garage. Jag fattar ingenting... Är det för dåligt skyltat? Själv parkerar jag en gång i veckan på den nya platsen och är nästan helt ensam. Vid utomhusparkeringen rusar folk omkring som yra höns och letar p-plats. Någon krona dyrare är det ju i garaget men att köra runt kostar ju också!

Ulla

Jag läste i NWT 13/9 om de tomma parkeringsrutorna i Centralsjukhusets nya p-garage. Jag fattar ingenting... Är det för dåligt skyltat? Själv parkerar jag en gång i veckan på den nya platsen och är nästan helt ensam. Vid utomhusparkeringen rusar folk omkring som yra höns och letar p-plats. Någon krona dyrare är det ju i garaget men att köra runt kostar ju också!

Ulla

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.