2016-09-16 06:00

2016-09-16 06:00

En koloss på lerfötter

VÄSTRA GÖTALAND:

Det finns många avskräckande exempel på vådan av stora byråkratiska organisationer och myndigheter. Förslaget om ett samgående med Västra Götaland-regionen verkar vara mycket illa genomtänkt. Självklart medför detta att Värmland får mindre makt och sämre insyn i beslut som troligen i huvudsak avgörs i Göteborg.

Vi ser exempel på kolosser på lerfötter, exempelvis byråkratin i EU, och även det tandlösa FN, och i Sverige har vi den katastrofala omorganisationen av polisen.

Tänk före och låt värmlänningarna folkomrösta om ett eventuellt samgående!

Lars Rahm

Det finns många avskräckande exempel på vådan av stora byråkratiska organisationer och myndigheter. Förslaget om ett samgående med Västra Götaland-regionen verkar vara mycket illa genomtänkt. Självklart medför detta att Värmland får mindre makt och sämre insyn i beslut som troligen i huvudsak avgörs i Göteborg.

Vi ser exempel på kolosser på lerfötter, exempelvis byråkratin i EU, och även det tandlösa FN, och i Sverige har vi den katastrofala omorganisationen av polisen.

Tänk före och låt värmlänningarna folkomrösta om ett eventuellt samgående!

Lars Rahm

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.