2016-09-12 06:00

2016-09-12 06:00

Likhetsfeminsim i trafiken

KÖNSKVOTERING:

Vi har fått ett nytt övergångsställe med tillhörande skyltar i mitt bostadsområde. På ena sidan har vi fått en tydlig pedagogisk Herr Gårman-skylt, som tydligt visar var man ska korsa gatan: herr Gårman = här går man. Denna exemplariskt pedagogiska poäng går helt förlorad i den andra sidans ditkvoterade fru Gårman, eller månne att hon kallas fru Gåren...

Ibland finns det en poäng med att det är en man på en viss position, och ibland att det är en kvinna – inte bara på trafikskyltar. Men jag tycker att denna skyltning tydligt exemplifierar hur fel det kan bli när man blir så besatt av könskvotering och likhetsfeminsim att det får gå före alla andra behov.

Fru Strerad

Vi har fått ett nytt övergångsställe med tillhörande skyltar i mitt bostadsområde. På ena sidan har vi fått en tydlig pedagogisk Herr Gårman-skylt, som tydligt visar var man ska korsa gatan: herr Gårman = här går man. Denna exemplariskt pedagogiska poäng går helt förlorad i den andra sidans ditkvoterade fru Gårman, eller månne att hon kallas fru Gåren...

Ibland finns det en poäng med att det är en man på en viss position, och ibland att det är en kvinna – inte bara på trafikskyltar. Men jag tycker att denna skyltning tydligt exemplifierar hur fel det kan bli när man blir så besatt av könskvotering och likhetsfeminsim att det får gå före alla andra behov.

Fru Strerad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.