2016-09-10 06:00

2016-09-10 06:00

Mätningar skerpå gängse sätt

SIFFEREXERCIS:

Svar till Bengt Winner (NWT 16/9):

Värmlands Museum mäter besökssiffror helt enligt gängse normer i besöksnäringen. Genom dörrmätaren på Sandgrund passerade 2015 187 000 besökare. Samma år besökte 23 000 stycken filialerna ute i länet.

Johanna Henriksen

Värmlands museum

Svar till Bengt Winner (NWT 16/9):

Värmlands Museum mäter besökssiffror helt enligt gängse normer i besöksnäringen. Genom dörrmätaren på Sandgrund passerade 2015 187 000 besökare. Samma år besökte 23 000 stycken filialerna ute i länet.

Johanna Henriksen

Värmlands museum

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.