2016-09-09 06:00

2016-09-09 06:00

Möss och människor

LÄNSMUSEET:

Värmlands museum uppger sig ha har fler än 200 000 besökare per år. Jag är skeptisk till siffran och har länge bett ansvariga att redovisa besöksantalet för respektive anläggning – utan att få något svar.

Men kanske att det mystiskt stora besöksantalet beror på möss... Mössen springer runt i lokalen och påverkar räkneverket; därav den höga siffran, som annars skulle kräva en busslast i timmen åtta timmar per dag på årets alla dagar!

Bengt Winner

Tyckolog

Värmlands museum uppger sig ha har fler än 200 000 besökare per år. Jag är skeptisk till siffran och har länge bett ansvariga att redovisa besöksantalet för respektive anläggning – utan att få något svar.

Men kanske att det mystiskt stora besöksantalet beror på möss... Mössen springer runt i lokalen och påverkar räkneverket; därav den höga siffran, som annars skulle kräva en busslast i timmen åtta timmar per dag på årets alla dagar!

Bengt Winner

Tyckolog

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.