2016-09-07 06:00

2016-09-07 06:00

Inte respektabelt att äta kött

LIVSMEDEL: Moraliska ställningstaganden

När någon åberopar en åsikt finns det i normala fall vetenskapliga, etiska och/eller ekonomiska argument som stöder åsikten. Utan ett sådant stöd betraktas åsikten som en fördom.

Vetenskapligt vet vi att människor inte behöver äta animalier. Det går utmärkt att få sig alla näringsämnen till livs från växter. Vi vet också att cirka 70 000 växter på jorden är ätbara och saknar förmåga att lida.

Samtliga etiska system bygger på att minimera den skada vi orsakar andra. Vi vet att alla djur har känslor och lider, alltså bör de inkluderas i våra moraliska ställningstaganden. Ungefär 2,5 miljoner grisar dödades i Sverige under 2015.

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser. Att producera animalier är alltid oerhört slösaktigt. Det är ingen tillfällighet att Mörbylånga på Öland har vattenbrist när mer än 25 procent av vattenförbrukningen – rabatterat! – går till Guldfågeln och oerhörda mängder slösas på att producera mjölk och kött.

Jag har sökt argument för att vi ska fortsätta äta animalier, men de saknas. Ingen kan på ett trovärdigt sätt argumentera för ett globalt status quo. Det finns massor av ursäkter men inga giltiga argument.

Köttätande kan inte respekteras utan bör behandlas med information och självrannsakan.

Peter Kalmström

När någon åberopar en åsikt finns det i normala fall vetenskapliga, etiska och/eller ekonomiska argument som stöder åsikten. Utan ett sådant stöd betraktas åsikten som en fördom.

Vetenskapligt vet vi att människor inte behöver äta animalier. Det går utmärkt att få sig alla näringsämnen till livs från växter. Vi vet också att cirka 70 000 växter på jorden är ätbara och saknar förmåga att lida.

Samtliga etiska system bygger på att minimera den skada vi orsakar andra. Vi vet att alla djur har känslor och lider, alltså bör de inkluderas i våra moraliska ställningstaganden. Ungefär 2,5 miljoner grisar dödades i Sverige under 2015.

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser. Att producera animalier är alltid oerhört slösaktigt. Det är ingen tillfällighet att Mörbylånga på Öland har vattenbrist när mer än 25 procent av vattenförbrukningen – rabatterat! – går till Guldfågeln och oerhörda mängder slösas på att producera mjölk och kött.

Jag har sökt argument för att vi ska fortsätta äta animalier, men de saknas. Ingen kan på ett trovärdigt sätt argumentera för ett globalt status quo. Det finns massor av ursäkter men inga giltiga argument.

Köttätande kan inte respekteras utan bör behandlas med information och självrannsakan.

Peter Kalmström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.