2016-09-05 06:00

2016-09-05 06:00

Värmland lär bli förött

METANOLTILLVERKNING:

Svar Clas-Henrik Engström (NWT 1/9):

Du framhåller turismen och besöksnäringen som viktiga delat i värmländskt näringsliv. Där håller jag med dig. Proffsigt skött finns där en stor potential.

Du lyfter även fram den sedan länge planerade metanoltillverkningen som en annan del i en framtida basnäring i Värmland. Där håller jag inte med dig; där är du motsägelsefull.

En utbyggd metanolindustri skulle på sikt medföra en fullständig dammsugning av våra skogar, och därtill ett nätverk av skogstransportvägar genom skogslandskapet – vägar där dieselosande lastbilar transporterar råvaran från avverkningsplatserna till fabrikerna. Vi får efter en tid ett förött Värmland med kalhyggen, större och fulare än i dag. Ett sådant landskap är inte attraktivt för natur- och upplevelseturister. De åker till Värmland för att uppleva vacker natur med orörda skogar.

Skogskämpe

Svar Clas-Henrik Engström (NWT 1/9):

Du framhåller turismen och besöksnäringen som viktiga delat i värmländskt näringsliv. Där håller jag med dig. Proffsigt skött finns där en stor potential.

Du lyfter även fram den sedan länge planerade metanoltillverkningen som en annan del i en framtida basnäring i Värmland. Där håller jag inte med dig; där är du motsägelsefull.

En utbyggd metanolindustri skulle på sikt medföra en fullständig dammsugning av våra skogar, och därtill ett nätverk av skogstransportvägar genom skogslandskapet – vägar där dieselosande lastbilar transporterar råvaran från avverkningsplatserna till fabrikerna. Vi får efter en tid ett förött Värmland med kalhyggen, större och fulare än i dag. Ett sådant landskap är inte attraktivt för natur- och upplevelseturister. De åker till Värmland för att uppleva vacker natur med orörda skogar.

Skogskämpe