2016-09-05 06:00

2016-09-05 06:00

Otillräcklig information om historisk minnesplats

KILS KOMMUN: Den första svenska järnvägen

Vid Illberg några mil från Karlstad stod en gång en minnessten med inskriptionen: ”Här nedanför togs första spadtaget på den första svenska jernvägen 1849 af Claes Adelsköld.”

Minnesstenen utsattes för ett antal år sedan för grov skadegörelse, men Kils kommun lät renovera stenen och omplacerade den till Fryksta där den i dag kan beskådas. För att skydda stenen mot åverkan omplacerades den alltså till ett säkrare ställe långt ifrån den plats där händelsen verkligen utspelade sig...

På platsen i Illberg finns fortfarande fragment av den gamla järnvägen kvar, men stenen har ersatts av ett svart plåtstycke med ett lokomotiv i silhuett. På den plats där stenen en gång stod finns numer en oansenlig och billig information om platsens historik. Det har således befunnits angeläget att ändock markera den historiska platsen, ty det var just här som det första spadtaget togs – inte nere i Fryksta!

Platsen har sålunda ansetts ha ett järnvägshistoriskt värde, men tyvärr håller den nu på att växa igen av sly och buskar, och strax intill ligger ett berg av nedfallna trädgrenar och annan bråte. Tillsynen av denna historiska plats är uppenbarligen helt obefintlig och andra aktiviteter utan släktskap med järnvägshistorien håller så smått på att ta över platsen.

Detta är ett nödrop: vilka har i dag ansvaret för att åtminstone hålla platsen i det skick som den förtjänar?

Rolf Ernstson

Vid Illberg några mil från Karlstad stod en gång en minnessten med inskriptionen: ”Här nedanför togs första spadtaget på den första svenska jernvägen 1849 af Claes Adelsköld.”

Minnesstenen utsattes för ett antal år sedan för grov skadegörelse, men Kils kommun lät renovera stenen och omplacerade den till Fryksta där den i dag kan beskådas. För att skydda stenen mot åverkan omplacerades den alltså till ett säkrare ställe långt ifrån den plats där händelsen verkligen utspelade sig...

På platsen i Illberg finns fortfarande fragment av den gamla järnvägen kvar, men stenen har ersatts av ett svart plåtstycke med ett lokomotiv i silhuett. På den plats där stenen en gång stod finns numer en oansenlig och billig information om platsens historik. Det har således befunnits angeläget att ändock markera den historiska platsen, ty det var just här som det första spadtaget togs – inte nere i Fryksta!

Platsen har sålunda ansetts ha ett järnvägshistoriskt värde, men tyvärr håller den nu på att växa igen av sly och buskar, och strax intill ligger ett berg av nedfallna trädgrenar och annan bråte. Tillsynen av denna historiska plats är uppenbarligen helt obefintlig och andra aktiviteter utan släktskap med järnvägshistorien håller så smått på att ta över platsen.

Detta är ett nödrop: vilka har i dag ansvaret för att åtminstone hålla platsen i det skick som den förtjänar?

Rolf Ernstson