2016-09-03 06:00

2016-09-03 06:00

Ringa risk för blyförgiftning om du äter viltkött

SVERIGE: Jaktammunition

Jag lyssnade nyligen till en radiointervju med Jägareförbundets miljöexpert Fredrik Widemo. Inslaget handlade om att jaktammunition med blyfria kulor säljer så dåligt inför älgjakten i Norrland, trots det stora problemet med metalliskt bly, som fragmenteras vid träffen i det påskjutna viltet.

Fredrik Widemo initierade för några år sedan en studie av tre olika kategorier av viltköttskonsumenter. 1) en kategori med liten konsumtion; 2) en med mediumstor konsumtion; och 3) en med hög konsumtion.

Vissa medier valde sedan att presentera den hemska nyheten att kategori 2 hade något högre värden an kategori 1. Att kategori 3 hade lägre värden än både 1 och 2 glömdes högaktningsfullt bort. Studien omfattade ett begränsat antal jägare, men ändå...

Har någon någonsin hört att någon har dött eller skadats av metalliska blyfragment som de har fått i sig, eller för den delen att jägare generellt har högre bly i sina blodvärden än andra?

Torbjörn Lindskog

Jag lyssnade nyligen till en radiointervju med Jägareförbundets miljöexpert Fredrik Widemo. Inslaget handlade om att jaktammunition med blyfria kulor säljer så dåligt inför älgjakten i Norrland, trots det stora problemet med metalliskt bly, som fragmenteras vid träffen i det påskjutna viltet.

Fredrik Widemo initierade för några år sedan en studie av tre olika kategorier av viltköttskonsumenter. 1) en kategori med liten konsumtion; 2) en med mediumstor konsumtion; och 3) en med hög konsumtion.

Vissa medier valde sedan att presentera den hemska nyheten att kategori 2 hade något högre värden an kategori 1. Att kategori 3 hade lägre värden än både 1 och 2 glömdes högaktningsfullt bort. Studien omfattade ett begränsat antal jägare, men ändå...

Har någon någonsin hört att någon har dött eller skadats av metalliska blyfragment som de har fått i sig, eller för den delen att jägare generellt har högre bly i sina blodvärden än andra?

Torbjörn Lindskog