2016-09-03 06:00

2016-09-03 06:00

Politikerna vill inte lyssna

KARLSTAD/KROPPKÄRR: Värdefullt naturområde hotat

Hur ska vi få politikerna att verkligen lyssna och ta in det vi säger? Nyligen besökte jag informations- och samrådsmötet på Kroppkärrs förskola angående ny fördjupad översiktsplan för Välsviken i Karlstad. Det planeras återigen för att det ska byggas flera hundra bostäder på Trollkoneberget, ett naturområde som har varit fredat i decennier och som rymmer stora kulturhistoriska värden. Det är Karlstads vackraste och närmaste rekreationsområde.

Genom att bygga permanentbostäder där menar politikerna att det är fler som ska få tillgång till detta fantastiska område, men det är där de misstar sig. Det kommer att bli som vilket annat bostadsområde som helst med vägar, bilar och gräsklipparsmatter. Vem vill gå runt i några skogsdungar som ligger inklämda mellan de husen när man längtar efter fågelkvitter, frisk luft och skogsdoft?

De tänker alltså göra om ett område som i dagsläget kan nyttjas av alla i hela Karlstad till en exklusiv stadsdel för några få utvalda. Och tro nu inte att detta är första gången som detta är på tapeten. Förra gången man försökte genomföra skövling och byggnation på Kroppkärrs östra strand fick de massiva protesterna gehör hos både S, MP och V. Har de ändrat sig nu?

Varför återkommer politikerna hela tiden till Kroppkärrssjön, trots att det finns mark på andra platser som inte ens används och som passar bättre? Vems ärenden går de egentligen?

Trollkonan

Hur ska vi få politikerna att verkligen lyssna och ta in det vi säger? Nyligen besökte jag informations- och samrådsmötet på Kroppkärrs förskola angående ny fördjupad översiktsplan för Välsviken i Karlstad. Det planeras återigen för att det ska byggas flera hundra bostäder på Trollkoneberget, ett naturområde som har varit fredat i decennier och som rymmer stora kulturhistoriska värden. Det är Karlstads vackraste och närmaste rekreationsområde.

Genom att bygga permanentbostäder där menar politikerna att det är fler som ska få tillgång till detta fantastiska område, men det är där de misstar sig. Det kommer att bli som vilket annat bostadsområde som helst med vägar, bilar och gräsklipparsmatter. Vem vill gå runt i några skogsdungar som ligger inklämda mellan de husen när man längtar efter fågelkvitter, frisk luft och skogsdoft?

De tänker alltså göra om ett område som i dagsläget kan nyttjas av alla i hela Karlstad till en exklusiv stadsdel för några få utvalda. Och tro nu inte att detta är första gången som detta är på tapeten. Förra gången man försökte genomföra skövling och byggnation på Kroppkärrs östra strand fick de massiva protesterna gehör hos både S, MP och V. Har de ändrat sig nu?

Varför återkommer politikerna hela tiden till Kroppkärrssjön, trots att det finns mark på andra platser som inte ens används och som passar bättre? Vems ärenden går de egentligen?

Trollkonan