2016-09-03 06:00

2016-09-03 06:00

Kovändning av Miljöpartiet

KARLSTAD:

Vid ett flertal tillfällen har jag utan framgång sökt kontakt med Miljöpartiet Carola Bolmstedt, ledamot i stadsbyggnadsnämnden, och Per-Inge Lidén, också MP. Jag undrar hur de motiverar den kovändning som Miljöpartiet verkar ha gjort ifråga om exploatering av området runt Kroppkärrsjön.

2010 gick partiet ut i media och lovade att det skulle få vara orört, men redan två år senare verkade man ha en helt annan uppfattning. Rätta mig om jag har fel, men Miljöpartiet gör det verkligen inte lätt för oss medborgare att lita på partiet!

Det finns så många andra ställen i Karlstad med omnejd som passar för nya bostäder, områden som i dagsläget inte används av någon och som inte heller påverkar andra människors närmiljö negativt. Använd fantasin och släpp taget om Kroppkärrs östra strand, för gott!

Irriterad

Vid ett flertal tillfällen har jag utan framgång sökt kontakt med Miljöpartiet Carola Bolmstedt, ledamot i stadsbyggnadsnämnden, och Per-Inge Lidén, också MP. Jag undrar hur de motiverar den kovändning som Miljöpartiet verkar ha gjort ifråga om exploatering av området runt Kroppkärrsjön.

2010 gick partiet ut i media och lovade att det skulle få vara orört, men redan två år senare verkade man ha en helt annan uppfattning. Rätta mig om jag har fel, men Miljöpartiet gör det verkligen inte lätt för oss medborgare att lita på partiet!

Det finns så många andra ställen i Karlstad med omnejd som passar för nya bostäder, områden som i dagsläget inte används av någon och som inte heller påverkar andra människors närmiljö negativt. Använd fantasin och släpp taget om Kroppkärrs östra strand, för gott!

Irriterad