2016-09-03 06:00

2016-09-03 06:00

Kil – en attraktiv kommun?

FRAMTID: Nytt bostadsområde lockar få

Jag vill bo i en kommun som satsar och som satsar rätt, som har service som är attraktiv och som har inflyttning och framtidstro. Tillhör Kil denna kategori?

Vi ser ett nytt område delvis växa fram och vissa delar av det är fortfarande på planeringsstadiet, det vill säga inget beslut är fattat. Jag tänker på Höghusen på Viksta by. Är det ett attraktivt område och ett sätt att bo, kommer det att vara ett alternativt boende? Utsikten övre sjön Fryken är fin, men ser man verkligen sjön? Och ligger det inte för långt från centrum? Kommer det verkligen att flytta in folk från Karlstad och bosätta sig på Viksta.

Var inte så pessimistiska, sa en politiker på informationsmötet i Scan Arena tisdag den 30/8. Jag är inte pessimist utan snarare realist. Jag vill att barnfamiljer ska flytta till Kil, det borgar för god service i framtiden, men kommer de att bosätta sig i ett höghus på Viksta by? Knappast. 10 000 kronor i månadshyra och en förskola som aldrig blev av... Studenter är presumtiva hyresgäster, säger kommunen på mötet. Jag skulle vilja se den student som har råd att bo där!

Marknaden bestämmer, det har vi fått lärt oss, och så är det faktiskt. Om du har gjort en felsatsning – vad det än må vara, köpt in kläder till din affär som ingen vill köpa, ja, då är det bara att göra om och göra rätt! Köp in det som kunden vill ha.

Kommunen har tagit fram en plan för Lövenstrandsområdet och de två höghusen, men det verkar vara ett svalt intresse; marknaden har tydligt visat att där vill vi inte bo. Att de som bor på Viksta Gård inte vill ha två höghus som granne det kan man förstå, men vi är ju fler kommuninvånare som politikerna bör ta hänsyn till och lyssna på.

Till informationsmötet och presentationen av Viksta by kom ett 30-tal personer, och ingen röst hördes av någon som var positiv till höghusen, men väldigt många var emot byggandet av dessa två ”kolosser”, för att citera en person på mötet. Det borde ha kommit ytterligare cirka 50 personer för att lyssna och ta del av vad ett nytt bostadsområde kan erbjuda, det vill säga personer som kan tänka sig att bo där. Men det gjorde det inte. Detta talar sitt tydliga språk!

Jag vill verkligen att Kil ska vara en attraktiv kommun med mångfald och alternativa boenden, det höjer inte bara värdet på våra egna hem utan stärker också kassan i kommunen och med det får vi en bra service.

Att besluta om en boendelösning som inte verkar vara attraktiv kan påverka kommunens ekonomi i många år framåt. Vi får inte den inflyttning som var tänkt och så vidare, dessa höghus med skogen inpå knuten är inte ett attraktivt boende.

Lägg i stället pengar på ett projekt som blir till ett dragplåster för kommunen, bjud in kommuninvånarna ha en ”brainstorming”, låt det bli en inspirationens och visionernas kväll. Det finns många oslipade diamanter i kommunen!

Gör om, tänk nytt och Gör rätt!

Marianne Jonsson

Jag vill bo i en kommun som satsar och som satsar rätt, som har service som är attraktiv och som har inflyttning och framtidstro. Tillhör Kil denna kategori?

Vi ser ett nytt område delvis växa fram och vissa delar av det är fortfarande på planeringsstadiet, det vill säga inget beslut är fattat. Jag tänker på Höghusen på Viksta by. Är det ett attraktivt område och ett sätt att bo, kommer det att vara ett alternativt boende? Utsikten övre sjön Fryken är fin, men ser man verkligen sjön? Och ligger det inte för långt från centrum? Kommer det verkligen att flytta in folk från Karlstad och bosätta sig på Viksta.

Var inte så pessimistiska, sa en politiker på informationsmötet i Scan Arena tisdag den 30/8. Jag är inte pessimist utan snarare realist. Jag vill att barnfamiljer ska flytta till Kil, det borgar för god service i framtiden, men kommer de att bosätta sig i ett höghus på Viksta by? Knappast. 10 000 kronor i månadshyra och en förskola som aldrig blev av... Studenter är presumtiva hyresgäster, säger kommunen på mötet. Jag skulle vilja se den student som har råd att bo där!

Marknaden bestämmer, det har vi fått lärt oss, och så är det faktiskt. Om du har gjort en felsatsning – vad det än må vara, köpt in kläder till din affär som ingen vill köpa, ja, då är det bara att göra om och göra rätt! Köp in det som kunden vill ha.

Kommunen har tagit fram en plan för Lövenstrandsområdet och de två höghusen, men det verkar vara ett svalt intresse; marknaden har tydligt visat att där vill vi inte bo. Att de som bor på Viksta Gård inte vill ha två höghus som granne det kan man förstå, men vi är ju fler kommuninvånare som politikerna bör ta hänsyn till och lyssna på.

Till informationsmötet och presentationen av Viksta by kom ett 30-tal personer, och ingen röst hördes av någon som var positiv till höghusen, men väldigt många var emot byggandet av dessa två ”kolosser”, för att citera en person på mötet. Det borde ha kommit ytterligare cirka 50 personer för att lyssna och ta del av vad ett nytt bostadsområde kan erbjuda, det vill säga personer som kan tänka sig att bo där. Men det gjorde det inte. Detta talar sitt tydliga språk!

Jag vill verkligen att Kil ska vara en attraktiv kommun med mångfald och alternativa boenden, det höjer inte bara värdet på våra egna hem utan stärker också kassan i kommunen och med det får vi en bra service.

Att besluta om en boendelösning som inte verkar vara attraktiv kan påverka kommunens ekonomi i många år framåt. Vi får inte den inflyttning som var tänkt och så vidare, dessa höghus med skogen inpå knuten är inte ett attraktivt boende.

Lägg i stället pengar på ett projekt som blir till ett dragplåster för kommunen, bjud in kommuninvånarna ha en ”brainstorming”, låt det bli en inspirationens och visionernas kväll. Det finns många oslipade diamanter i kommunen!

Gör om, tänk nytt och Gör rätt!

Marianne Jonsson