2016-09-03 06:00

2016-09-03 06:00

Ge volontärerna skäligt betalt

FLYKTINGANLÄGGNINGAR:

Nu minskar antalet asylsökande flyktingarna och befintliga anläggningar slår igen.

Under flyktingvågen förekom ofta ordet volontär när man sökte arbetskraft bland ungdomar. Enligt Svensk ordbok är volontär ett gammalt utryck för någon som arbetade på tidning eller kontor för sin utbildnings skull, oavlönad eller med mycket liten lön. I dag kan det vara ungdomar som är sysselsatta med oavlönat utlandsarbete på Röda Korset eller liknande.

Inom arbetsmarknadsjuridiken finns volontär inte upptaget som anställning. Det finns inte heller några lagar eller anställningsvillkor eller något annat skrivet om denna anställningsform – som därmed inte finns.

Många kommuner har ställt upp med allt de orkar och det vore klädsamt om anläggningarna, eller Migrationsverket, i alla fall kunde ge ungdomarna någon form av betalt arbete för deras arbete. Anläggningarna har definitivt inte förlorat på sin verksamhet och Migrationsverket bollar ju med skattemiljoner.

Det skulle kännas bra om landets ungdomar hade fått arbeta på flyktinganläggningarna och vara med om att skapa integration med de asylsökande flyktingarna som en del i deras anpassning till det nya landet.

Stor-Bengt

Nu minskar antalet asylsökande flyktingarna och befintliga anläggningar slår igen.

Under flyktingvågen förekom ofta ordet volontär när man sökte arbetskraft bland ungdomar. Enligt Svensk ordbok är volontär ett gammalt utryck för någon som arbetade på tidning eller kontor för sin utbildnings skull, oavlönad eller med mycket liten lön. I dag kan det vara ungdomar som är sysselsatta med oavlönat utlandsarbete på Röda Korset eller liknande.

Inom arbetsmarknadsjuridiken finns volontär inte upptaget som anställning. Det finns inte heller några lagar eller anställningsvillkor eller något annat skrivet om denna anställningsform – som därmed inte finns.

Många kommuner har ställt upp med allt de orkar och det vore klädsamt om anläggningarna, eller Migrationsverket, i alla fall kunde ge ungdomarna någon form av betalt arbete för deras arbete. Anläggningarna har definitivt inte förlorat på sin verksamhet och Migrationsverket bollar ju med skattemiljoner.

Det skulle kännas bra om landets ungdomar hade fått arbeta på flyktinganläggningarna och vara med om att skapa integration med de asylsökande flyktingarna som en del i deras anpassning till det nya landet.

Stor-Bengt