2016-09-03 06:00

2016-09-03 06:00

Det saknas en framtidstro

OK VÄRMLAND: De flesta stationer blir snart föremål för kulturminnesmärkning

OK Värmland är ett företag som behöver en stor portion nytänkande och att investera sig ur krisen. Om man inte påbörjar en välbehövlig renovering av alla sina stationer, förutom den på Höjdgatan i Karlstad, finns det inga förutsättningar att bolaget någonsin kommer att redovisa vinst: omsättningen kommer att minska med allt sämre resultat och fler stationsnedläggningar som följd. Den bistra sanningen verkar inte ledningen ha insett eftersom de flesta stationer snart kommer att bli föremål för kulturminnesmärkning. Om man tar med barnen till OK i Skoghall blir det en utmärkt historielektion om hur bensinstationer såg ut förr i tiden. Den stationen har för övrigt varit förstaprioritering för renovering de senaste fem åren, så utvecklingstakten är inte hög.

Ledningen påstår att inga investeringar i kärnverksamheten är lönsamma, därför ser stationerna ut som de gör. Ur ett kundperspektiv är det rätt självklart att de allra flesta kunder väljer en annan modern, anläggning att besöka när de vill göra sina inköp. Vid OK:s förra flaggskepp på Hagalundsvägen, med ett av Karlstads absolut bästa lägen, väljer OK att dra ned på personal och öppettider med hänvisning till dålig lönsamhet. Det blir väl snart en automatstation om inget händer... Ifall det funnits minsta entreprenörsanda skulle OK ha byggt om stationen och då fått se utvecklingskurvan vända uppåt, men det finns varken pengar eller vilja.

Vart är våra stolta kooperativ på väg om vi inte konkurrerar på samma villkor som andra stationer? Att sätta in årets dåliga resultat i ett perspektiv visar på en konsekvens av mångårigt misskötta stationer. Personalen är fantastisk men behöver inges framtidstro. Att ledningen hänvisar till att den breda geografiska täckningen i länet bidrar till sämre resultat är inget försvar eftersom andra också kan bedriva verksamhet på de orterna. Ge kunderna vad de önskar så kommer de tillbaka och därigenom ökar intäkterna. Jag uppmanar ledningen att ta ansvar och föra OK in i framtiden som ett blomstrande företag och skapa en vision och jobba mot den!

Men vi får väl tacka för biltvätten som alla medlemmar fick som återbäring i år...

Företagare

OK Värmland är ett företag som behöver en stor portion nytänkande och att investera sig ur krisen. Om man inte påbörjar en välbehövlig renovering av alla sina stationer, förutom den på Höjdgatan i Karlstad, finns det inga förutsättningar att bolaget någonsin kommer att redovisa vinst: omsättningen kommer att minska med allt sämre resultat och fler stationsnedläggningar som följd. Den bistra sanningen verkar inte ledningen ha insett eftersom de flesta stationer snart kommer att bli föremål för kulturminnesmärkning. Om man tar med barnen till OK i Skoghall blir det en utmärkt historielektion om hur bensinstationer såg ut förr i tiden. Den stationen har för övrigt varit förstaprioritering för renovering de senaste fem åren, så utvecklingstakten är inte hög.

Ledningen påstår att inga investeringar i kärnverksamheten är lönsamma, därför ser stationerna ut som de gör. Ur ett kundperspektiv är det rätt självklart att de allra flesta kunder väljer en annan modern, anläggning att besöka när de vill göra sina inköp. Vid OK:s förra flaggskepp på Hagalundsvägen, med ett av Karlstads absolut bästa lägen, väljer OK att dra ned på personal och öppettider med hänvisning till dålig lönsamhet. Det blir väl snart en automatstation om inget händer... Ifall det funnits minsta entreprenörsanda skulle OK ha byggt om stationen och då fått se utvecklingskurvan vända uppåt, men det finns varken pengar eller vilja.

Vart är våra stolta kooperativ på väg om vi inte konkurrerar på samma villkor som andra stationer? Att sätta in årets dåliga resultat i ett perspektiv visar på en konsekvens av mångårigt misskötta stationer. Personalen är fantastisk men behöver inges framtidstro. Att ledningen hänvisar till att den breda geografiska täckningen i länet bidrar till sämre resultat är inget försvar eftersom andra också kan bedriva verksamhet på de orterna. Ge kunderna vad de önskar så kommer de tillbaka och därigenom ökar intäkterna. Jag uppmanar ledningen att ta ansvar och föra OK in i framtiden som ett blomstrande företag och skapa en vision och jobba mot den!

Men vi får väl tacka för biltvätten som alla medlemmar fick som återbäring i år...

Företagare