2016-09-03 06:00

2016-09-03 06:00

Anslut till OK Sverige!

OK VÄRMLAND: Målet verkar vara en nedmontering

Stora utmaningar för OK Värmland löd rubriken i NWT den 31/8.

Det är obegripligt hur vd Stefan Särnehed och styrelsen i OK Värmland kan tillåtas att sitta kvar. Successivt förstör de en i grunden bra verksamhet. Medlemsantalet minskar, resultaten minskar och återbäringen uteblir.

Stängningen av macken i Storfors förgicks av förslag från medlemmarna om hur situationen skulle kunna lösas. Någon respons från Stefan Särnehed kom aldrig. På medlemsmötet 2015 i Storfors vägrade han att svara på frågor. På ett nytt medlemsmöte där man ville diskutera frågorna kom han inte alls! Senare kom ett besked att styrelsen beslutat att stänga macken...! De ville inte ens diskutera möjligheten till utarrendering – vilket man nu har genomfört I Kristinehamn, Hagfors och Grums.

Efter insändare i ämnet av undertecknad har Stefan Särnehed fortsatt att gömma sig.

Av det senaste reportaget i NWT förstår man tydligt att han saknar krisinsikt och förmåga att ta fram handlingsplaner för att vända utvecklingen. Han pratar i stället om att situationen är att betrakta som en utmaning.

Endast två stationer inom OK Värmland hade positiv försäljningsutveckling under 2015, resten minskade kraftigt.

Den omtalade „Lilla saluhallen„, som enligt Stefan Särnehed är en strategiskt viktig investering, hade 2015 ett minusresultat på 2,5 miljoner kronor, ett resultat som försämrades med 1,5 miljoner jämfört med året innan. Sedan starten är den samlade förlusten säkert mellan 8 och 10 miljoner kronor. Sälj eller lägg ner verksamheten, man kan inte leva på drömmar!

I den här situationen för OK Värmland fortsätter Stefan Särnehed att prata om att förbättringar kommer – utan att på en enda punkt berätta hur det ska gå till. Jo, han säger att fler stationer kan komma att stängas och att antalet anställda kan komma att minska från 150 till 50 medarbetare.

En vd:s uppdrag och ansvar är att utveckla verksamheten och göra den lönsam. Det räcker inte att prata om åtgärder som miljöfrågor, lokal lojalitet, laddstolpar och att även elbilsägare ska tvätta bilarna. Trots detta i dag fortsätter resultaten att försämras.

Det räcker inte heller att skylla på oljepriser och andra omvärldsfaktorer; det är vd:s uppgift att parera detta.

En vd:s uppgift är att stå längst fram, ta ansvar och genomföra åtgärder som utvecklar verksamheten. Just nu verkar målet vara att montera ned hela OK Värmland, vilket är tragiskt.

Hur länge skall Stefan Särnehed och styrelsen tillåtas fortsätta?

Anslut OK Värmland till OK Sverige och bevara namnet OK Värmland. Det är nog enda lösningen, om man vill värna om OK Värmlands utveckling och framtid.

Christer Lind

Stora utmaningar för OK Värmland löd rubriken i NWT den 31/8.

Det är obegripligt hur vd Stefan Särnehed och styrelsen i OK Värmland kan tillåtas att sitta kvar. Successivt förstör de en i grunden bra verksamhet. Medlemsantalet minskar, resultaten minskar och återbäringen uteblir.

Stängningen av macken i Storfors förgicks av förslag från medlemmarna om hur situationen skulle kunna lösas. Någon respons från Stefan Särnehed kom aldrig. På medlemsmötet 2015 i Storfors vägrade han att svara på frågor. På ett nytt medlemsmöte där man ville diskutera frågorna kom han inte alls! Senare kom ett besked att styrelsen beslutat att stänga macken...! De ville inte ens diskutera möjligheten till utarrendering – vilket man nu har genomfört I Kristinehamn, Hagfors och Grums.

Efter insändare i ämnet av undertecknad har Stefan Särnehed fortsatt att gömma sig.

Av det senaste reportaget i NWT förstår man tydligt att han saknar krisinsikt och förmåga att ta fram handlingsplaner för att vända utvecklingen. Han pratar i stället om att situationen är att betrakta som en utmaning.

Endast två stationer inom OK Värmland hade positiv försäljningsutveckling under 2015, resten minskade kraftigt.

Den omtalade „Lilla saluhallen„, som enligt Stefan Särnehed är en strategiskt viktig investering, hade 2015 ett minusresultat på 2,5 miljoner kronor, ett resultat som försämrades med 1,5 miljoner jämfört med året innan. Sedan starten är den samlade förlusten säkert mellan 8 och 10 miljoner kronor. Sälj eller lägg ner verksamheten, man kan inte leva på drömmar!

I den här situationen för OK Värmland fortsätter Stefan Särnehed att prata om att förbättringar kommer – utan att på en enda punkt berätta hur det ska gå till. Jo, han säger att fler stationer kan komma att stängas och att antalet anställda kan komma att minska från 150 till 50 medarbetare.

En vd:s uppdrag och ansvar är att utveckla verksamheten och göra den lönsam. Det räcker inte att prata om åtgärder som miljöfrågor, lokal lojalitet, laddstolpar och att även elbilsägare ska tvätta bilarna. Trots detta i dag fortsätter resultaten att försämras.

Det räcker inte heller att skylla på oljepriser och andra omvärldsfaktorer; det är vd:s uppgift att parera detta.

En vd:s uppgift är att stå längst fram, ta ansvar och genomföra åtgärder som utvecklar verksamheten. Just nu verkar målet vara att montera ned hela OK Värmland, vilket är tragiskt.

Hur länge skall Stefan Särnehed och styrelsen tillåtas fortsätta?

Anslut OK Värmland till OK Sverige och bevara namnet OK Värmland. Det är nog enda lösningen, om man vill värna om OK Värmlands utveckling och framtid.

Christer Lind