2016-09-02 06:00

2016-09-02 06:00

Höj skatterna till landstinget

VÅRDGARANTI:

Gör Landstinget någon konsekvensbedömning av sina personalneddragningar? Jag har väntat i 22 veckor för att få göra ett besök på hörselvården och sex månader för en tid för läkarbesök på ortopeden.

Är det ett landsting vi vill finansiera med våra skatter? Höj en krona eller tio och få ett sjukhus som kan hålla vårdgarantin!

Helena med en kass höft

Gör Landstinget någon konsekvensbedömning av sina personalneddragningar? Jag har väntat i 22 veckor för att få göra ett besök på hörselvården och sex månader för en tid för läkarbesök på ortopeden.

Är det ett landsting vi vill finansiera med våra skatter? Höj en krona eller tio och få ett sjukhus som kan hålla vårdgarantin!

Helena med en kass höft