2016-09-02 06:00

2016-09-02 06:00

Det är billigt, efterfrågat och ger positiva effekter

LANDSTINGET: Instagram bidrar till kunskap och stolthet

Svar till signaturen Skattebetalare (NWT 31/8):

Sedan i våras sköts Landstinget i Värmlands konto på Instagram av medarbetare i hela organisationen. Kontot roterar mellan olika enheter och man ansvarar för en vecka i taget. I snitt publiceras ungefär tio bilder under en vecka.

Landstinget är en stor organisation och därför är ett av syftena med Instagram att medarbetarna ska få inblick i varandras yrken och därmed ökad förståelse för kollegernas arbete. Samtidigt ger vi invånarna en möjlighet att lära sig mer om det som sker på vårdcentraler, sjukhus och mottagningar, men också om allt det jobb som pågår bakom kulisserna för våra patienters skull. Dessutom kan vi förhoppningsvis få fler att intressera sig för hälso- och sjukvården och nå nya medarbetare, i stället för att lägga dyra pengar på annonsering.

Påståendet att vårt arbete med Instagram skulle motsvara 40 heltidstjänster under ett år är helt fel. Vår beräkning är att det tar cirka fem minuter per dag, och eftersom vår verksamhet pågår året om dygnet runt handlar det inte om mer än cirka 20 timmar på ett år.

Landstingets Instagramkonto är uppskattat av både våra följare och medarbetare. Hälso- och sjukvårdens personal är stolt över sina olika verksamheter. Att kunna visa upp dem i sociala medier är mycket efterfrågat, kostar inget annat än några minuters arbete, men har många positiva effekter.

Tomas Philipp

Kommunikationschef

Svar till signaturen Skattebetalare (NWT 31/8):

Sedan i våras sköts Landstinget i Värmlands konto på Instagram av medarbetare i hela organisationen. Kontot roterar mellan olika enheter och man ansvarar för en vecka i taget. I snitt publiceras ungefär tio bilder under en vecka.

Landstinget är en stor organisation och därför är ett av syftena med Instagram att medarbetarna ska få inblick i varandras yrken och därmed ökad förståelse för kollegernas arbete. Samtidigt ger vi invånarna en möjlighet att lära sig mer om det som sker på vårdcentraler, sjukhus och mottagningar, men också om allt det jobb som pågår bakom kulisserna för våra patienters skull. Dessutom kan vi förhoppningsvis få fler att intressera sig för hälso- och sjukvården och nå nya medarbetare, i stället för att lägga dyra pengar på annonsering.

Påståendet att vårt arbete med Instagram skulle motsvara 40 heltidstjänster under ett år är helt fel. Vår beräkning är att det tar cirka fem minuter per dag, och eftersom vår verksamhet pågår året om dygnet runt handlar det inte om mer än cirka 20 timmar på ett år.

Landstingets Instagramkonto är uppskattat av både våra följare och medarbetare. Hälso- och sjukvårdens personal är stolt över sina olika verksamheter. Att kunna visa upp dem i sociala medier är mycket efterfrågat, kostar inget annat än några minuters arbete, men har många positiva effekter.

Tomas Philipp

Kommunikationschef