2016-09-01 06:00

2016-09-01 06:00

Vi bidrar till fattigdomen

ALLMOSOR:

Svar till signaturen I Andersson (NWT 30/8):

Hur kan du dra paralleller mellan dagens tiggare och fattigdomen i krigets Norge på 1940-talet? Det är väl en viss skillnad. Rumänien och Bulgarien får bidrag från EU med X antal miljarder, där en viss del ska gå till de medborgare som har det fattigt.

Om man väljer att ge ett bidrag till tiggarna, så bidrar man till att de blir kvar i fattigdomen. Nej, ett riktigt krafttag mot rumänska staten vore ett jobb för EU!

Ingegerd i Karlstad

Svar till signaturen I Andersson (NWT 30/8):

Hur kan du dra paralleller mellan dagens tiggare och fattigdomen i krigets Norge på 1940-talet? Det är väl en viss skillnad. Rumänien och Bulgarien får bidrag från EU med X antal miljarder, där en viss del ska gå till de medborgare som har det fattigt.

Om man väljer att ge ett bidrag till tiggarna, så bidrar man till att de blir kvar i fattigdomen. Nej, ett riktigt krafttag mot rumänska staten vore ett jobb för EU!

Ingegerd i Karlstad