2016-08-31 09:29

2016-08-31 09:29

Apropå sjöfarten och det låga vattenståndet

VÄNERN:

Hur svårt kan det vara att försöka rädda sjöfarten på Vänern? Flertalet vindsnurror på Gässlingegrund snurrar till ingen nytta så här års. Och ännu många fler snurrar på land runt vår fina sjö. Vi har alltså ett elöverskott i landet så här års, under sommarhalvåret.

Det finns flera sätt att lagra denna energi. Ett är att producera vätgas och i stor skala göra bränsleceller, där man slår ihop vätgasen med syre så att knallgas bildas. Slutprodukt: energi och vatten, alltså helt miljövänligt och något som för övrigt är på gång vid fabriker inom bilvärlden.

Vad gäller Vänerns vattenstånd är det bara att öppna luckorna uppströms, eller att med hjälp av ovan nämnda elöverskott pumpa vatten till Vänern, i stället för att lätta på det redan hotfullt lätta tonnaget till och från Vänern.

Hur svårt kan det vara att tänka på dessa möjligheter? Ska vi ha någon sjöfart kvar på Vänern får vi faktiskt agera. Beslutet om en ny lågbro över Göta älv i Göteborg har redan tagits, så nu gäller det göra vad vi kan på andra områden – annars kvalar vi in bland Norrlandslänen.

För mer underlag kan ansvariga kontakta Roy Jaan – tidigare chef för Sveriges isbrytare, numera konsult och boende i Göteborg.

Bengt Heiwall

Pensionerad läkare, miljö- och Vänernvärnare inklusive sjöfarten

Hur svårt kan det vara att försöka rädda sjöfarten på Vänern? Flertalet vindsnurror på Gässlingegrund snurrar till ingen nytta så här års. Och ännu många fler snurrar på land runt vår fina sjö. Vi har alltså ett elöverskott i landet så här års, under sommarhalvåret.

Det finns flera sätt att lagra denna energi. Ett är att producera vätgas och i stor skala göra bränsleceller, där man slår ihop vätgasen med syre så att knallgas bildas. Slutprodukt: energi och vatten, alltså helt miljövänligt och något som för övrigt är på gång vid fabriker inom bilvärlden.

Vad gäller Vänerns vattenstånd är det bara att öppna luckorna uppströms, eller att med hjälp av ovan nämnda elöverskott pumpa vatten till Vänern, i stället för att lätta på det redan hotfullt lätta tonnaget till och från Vänern.

Hur svårt kan det vara att tänka på dessa möjligheter? Ska vi ha någon sjöfart kvar på Vänern får vi faktiskt agera. Beslutet om en ny lågbro över Göta älv i Göteborg har redan tagits, så nu gäller det göra vad vi kan på andra områden – annars kvalar vi in bland Norrlandslänen.

För mer underlag kan ansvariga kontakta Roy Jaan – tidigare chef för Sveriges isbrytare, numera konsult och boende i Göteborg.

Bengt Heiwall

Pensionerad läkare, miljö- och Vänernvärnare inklusive sjöfarten