2016-08-31 10:40

2016-08-31 10:40

Ännu ett stölleprojekt

KIL: Två höghus planerar att byggas

Jag bevistade Kils kommuns information den 30/8 angående två höghus på Viksta. Kommunen företräddes av exploateringschef Svensson, kommunchef Ragnarsson och kommunalråd Forsberg. Svensson presenterades som den som har all information om byggnation, köer med mera, i sin hand. När det gällde frågor om vilken målgrupp man riktade sig till blev svaren svajiga. Det var inte barnfamiljerna eftersom förskolan tagits ur planen. Inte heller de gamla, med tanke på avståndet till centrum. Svensson raljerade med att ett par från Säffle som ville bo på Viksta och underförstått så skulle publiken känna till dessa personer. Helt plötsligt var det okej att röja personer som står i kommunens köer vilket inte var fallet för knappt ett år sedan, när det gällde försäljningen av tomterna på Lövenstrand och då man vägrade att lämna ut offentliga handlingar med motiveringen ”skydd av enskildas integritet”. På frågor om tomtförsäljningen i området så säger han att 70 procent är sålda. Till exempel ska 14 av 15 tomter vara sålda på Lärarinnevägen. När frågan kommer angående radhusen på Skomitta så säger Svensson att de har börjat säljas vilket genast bemöts av en i publiken som kontrollerat med mäklarfirman att så inte är fallet. Forsberg tycker att det är spännande med utveckling och kan se att det kan vara studenter från Karlstad som kan komma att bosätta sig i hyreshusen. Må de ha en god ekonomi i så fall, då insatserna kan komma att ligga på en miljon, plus därtill kommande hyra. Kommunchefen svor i var och varannan mening och pratade bred värmländska. Undrade där jag satt om detta var ett sätt att situationsanpassa informationen till oss Kilsbor. I så fall var det snällt tänkt även om jag förstår vanlig svenska utan svordomar. Han hade velat se höghus ända nere vid Frykens strand och tyckte att det var synd att de togs från Tallåsen. På frågan om varför man gjorde det sa han att politikerna hade lyssnat på de boende. På Tallåsen finns ett fåtal helårsboende och några sommastugeägare. På Viksta är det långt många fler på dessa, men där vill politikerna inte lyssna. Någon annan politiker påpekade att man inte heller har lyssnat på de 300 Runnevålsbor som protesterat mot industriområde. Så i Kil lyssnar politikerna hellre på färre protesterande än många och när de går emot sina invånare. Ragnarsson säger att politikerna lyssnar men att de är modiga som vågar fatta obekväma beslut. Frågan om ett tidigare vansinnigt projekt – Paradise Hotell – kom upp som en liknelse från publiken. Forsberg replikerade snabbt med att det hade han inget ansvar för, medan de två drivande i denna fråga tittade ner i golvet och lät liknelsen passera. Jag må vara en dum Kilsbo men detta verkar vara ytterligare ett stölleprojekt i Kil.

Stöllen

Jag bevistade Kils kommuns information den 30/8 angående två höghus på Viksta. Kommunen företräddes av exploateringschef Svensson, kommunchef Ragnarsson och kommunalråd Forsberg. Svensson presenterades som den som har all information om byggnation, köer med mera, i sin hand. När det gällde frågor om vilken målgrupp man riktade sig till blev svaren svajiga. Det var inte barnfamiljerna eftersom förskolan tagits ur planen. Inte heller de gamla, med tanke på avståndet till centrum. Svensson raljerade med att ett par från Säffle som ville bo på Viksta och underförstått så skulle publiken känna till dessa personer. Helt plötsligt var det okej att röja personer som står i kommunens köer vilket inte var fallet för knappt ett år sedan, när det gällde försäljningen av tomterna på Lövenstrand och då man vägrade att lämna ut offentliga handlingar med motiveringen ”skydd av enskildas integritet”. På frågor om tomtförsäljningen i området så säger han att 70 procent är sålda. Till exempel ska 14 av 15 tomter vara sålda på Lärarinnevägen. När frågan kommer angående radhusen på Skomitta så säger Svensson att de har börjat säljas vilket genast bemöts av en i publiken som kontrollerat med mäklarfirman att så inte är fallet. Forsberg tycker att det är spännande med utveckling och kan se att det kan vara studenter från Karlstad som kan komma att bosätta sig i hyreshusen. Må de ha en god ekonomi i så fall, då insatserna kan komma att ligga på en miljon, plus därtill kommande hyra. Kommunchefen svor i var och varannan mening och pratade bred värmländska. Undrade där jag satt om detta var ett sätt att situationsanpassa informationen till oss Kilsbor. I så fall var det snällt tänkt även om jag förstår vanlig svenska utan svordomar. Han hade velat se höghus ända nere vid Frykens strand och tyckte att det var synd att de togs från Tallåsen. På frågan om varför man gjorde det sa han att politikerna hade lyssnat på de boende. På Tallåsen finns ett fåtal helårsboende och några sommastugeägare. På Viksta är det långt många fler på dessa, men där vill politikerna inte lyssna. Någon annan politiker påpekade att man inte heller har lyssnat på de 300 Runnevålsbor som protesterat mot industriområde. Så i Kil lyssnar politikerna hellre på färre protesterande än många och när de går emot sina invånare. Ragnarsson säger att politikerna lyssnar men att de är modiga som vågar fatta obekväma beslut. Frågan om ett tidigare vansinnigt projekt – Paradise Hotell – kom upp som en liknelse från publiken. Forsberg replikerade snabbt med att det hade han inget ansvar för, medan de två drivande i denna fråga tittade ner i golvet och lät liknelsen passera. Jag må vara en dum Kilsbo men detta verkar vara ytterligare ett stölleprojekt i Kil.

Stöllen