2016-08-26 06:00

2016-08-26 06:00

Åsikter som saknar logik

FÖRÅLDRAT: Homosexualitet är per definition naturligt

Svar till signaturen Stefan (NWT 23/8):

Din insändare, om än seriös, är full av faktafel, homofobi och har en konstig om inte helt skev vinkling.

Du påstår att anledningen till att man har legaliserat samkönade äktenskap är för att begränsa jordens befolkning. Det saknar helt logik. Homosexuella skulle inte ha gift sig med någon av motsatt kön och fått barn med denne bara för att de inte kunnat gifta sig med någon av samma kön. Anledningen till att man har legaliserat samkönade äktenskap är för att man eftersträvar ett samhälle där alla har samma rättigheter, oavsett sexuell läggning.

Du påstår också att homosexualitet inte är naturligt vilket inte heller stämmer. Homosexuellt beteende har observerats hos ett flertal olika arter, alltså förekommer det i naturen och är per definition naturligt.

Du fortsätter med att poängtera att man är det kön man föds till och att det inte är något man kan ändra på vilket klart antyder hur du ser på transpersoner. Det du tycks ha missat är att det finns fler aspekter av kön än bara den biologiska delen. Man brukar till exempel tala om det sociala könet, det juridiska könet eller om någons könsidentitet – och dessa aspekter behöver inte ha något med det biologiska könet att göra.

Avslutningsvis skulle jag vilja påstå att det inte är folk med enligt dig sjuk sexuell läggning eller transpersoner som behöver hjälp, utan du själv. Du behöver hjälp att släppa föråldrade fakta och gamla fördomar, så jag uppmanar dig därför att ta del av nya fakta och ny information samt andra människors berättelser och upplevelser!

Sofia

Svar till signaturen Stefan (NWT 23/8):

Din insändare, om än seriös, är full av faktafel, homofobi och har en konstig om inte helt skev vinkling.

Du påstår att anledningen till att man har legaliserat samkönade äktenskap är för att begränsa jordens befolkning. Det saknar helt logik. Homosexuella skulle inte ha gift sig med någon av motsatt kön och fått barn med denne bara för att de inte kunnat gifta sig med någon av samma kön. Anledningen till att man har legaliserat samkönade äktenskap är för att man eftersträvar ett samhälle där alla har samma rättigheter, oavsett sexuell läggning.

Du påstår också att homosexualitet inte är naturligt vilket inte heller stämmer. Homosexuellt beteende har observerats hos ett flertal olika arter, alltså förekommer det i naturen och är per definition naturligt.

Du fortsätter med att poängtera att man är det kön man föds till och att det inte är något man kan ändra på vilket klart antyder hur du ser på transpersoner. Det du tycks ha missat är att det finns fler aspekter av kön än bara den biologiska delen. Man brukar till exempel tala om det sociala könet, det juridiska könet eller om någons könsidentitet – och dessa aspekter behöver inte ha något med det biologiska könet att göra.

Avslutningsvis skulle jag vilja påstå att det inte är folk med enligt dig sjuk sexuell läggning eller transpersoner som behöver hjälp, utan du själv. Du behöver hjälp att släppa föråldrade fakta och gamla fördomar, så jag uppmanar dig därför att ta del av nya fakta och ny information samt andra människors berättelser och upplevelser!

Sofia