2016-08-25 06:00

2016-08-25 06:00

Samhällsystemen belastas och drabbar skattebetalarna

SVERIGE: Hjälpförsöken har spårat ur

Ska vi verkligen förbjuda tiggeri? Är det inte synd om romerna, är det inte en rättighet att få tigga? I debatten om tiggeriet kommer det ofta upp känslosamma argument från vänster- och miljöpartistiskt håll. Ofta saknas lösningar eller så hänvisas till att EU ska ta ansvar i något diffust projekt.

Som skattebetalare vill jag inte finansiera detta därför att romerna i de flesta fall är här olagligt. Försök att hjälpa dem har gjorts och spårat ur. De har vidare inga asylskäl eller kvalificerar sig på annat sätt till hjälp. De kommer belasta övriga samhällsystem vilket i slutändan drabbar skattebetalarna. Vi har tagit in tillräckligt med migranter från Mellanöstern och Nordafrika som kommer behöva ekonomiskt bistånd i årtionden.

Sönderskattad

Ska vi verkligen förbjuda tiggeri? Är det inte synd om romerna, är det inte en rättighet att få tigga? I debatten om tiggeriet kommer det ofta upp känslosamma argument från vänster- och miljöpartistiskt håll. Ofta saknas lösningar eller så hänvisas till att EU ska ta ansvar i något diffust projekt.

Som skattebetalare vill jag inte finansiera detta därför att romerna i de flesta fall är här olagligt. Försök att hjälpa dem har gjorts och spårat ur. De har vidare inga asylskäl eller kvalificerar sig på annat sätt till hjälp. De kommer belasta övriga samhällsystem vilket i slutändan drabbar skattebetalarna. Vi har tagit in tillräckligt med migranter från Mellanöstern och Nordafrika som kommer behöva ekonomiskt bistånd i årtionden.

Sönderskattad