2016-08-25 06:00

2016-08-25 06:00

"Det går alldeles för sakta"

LÅNGTIDSARBETSLÖSA: Lars Mejern Larsson om att skapa förutsättningar för höjd ersättning:

Svar till signaturen Arbetslösa 55-plussare (NWT 22/8):

Du beskriver att regeringen svikit löftet om att avveckla Fas 3. Åtgärden inrättades av den tidigare borgerliga regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna. Vårt vallöfte står fast, Fas 3 ska avskaffas och vi ser redan att antalet i åtgärden drastiskt har minskat. För Värmlands del innebär det att 649 personer på ett år har lämnat Fas 3. 326 personer återstår och självklart är målet att alla de kommer lämna åtgärden innan mandatperiodens slut. I Sverige totalt har hittills 50 procent av alla som varit deltagare i januari 2016 lämnat Fas 3.

Vi socialdemokrater anser att arbetsmarknadspolitikens uppgift är att matcha arbetstagare och arbetsgivare. Därför måste vi ha en aktiv arbetsmarknadspolitik som stärker individens möjlighet att kunna ta ett arbete.

Under åtta år hade vi en inaktiv arbetsmarknadspolitik där den enda aktiva åtgärden som genomfördes var att försvaga den arbetslöses ekonomi genom att ersättningarna vid långtidsarbetslöshet blev så låga att den enskilde till slut blev tvungen att uppsöka kommunens försörjningsstödskontor.

Många är de som har fastnat i långtidsarbetslöshet på grund av att de saknar kompetens eller erfarenhet för de jobb som skapas och därför har Socialdemokraterna öppnat upp så att personer i jobb- och utvecklingsgarantin ges utökade möjligheter till insatser, dels genom att man kan studera inom det reguljära utbildningssystemet med bibehållet aktivitetsstöd, och dels genom införandet av extratjänster med möjlighet till ett riktigt arbete med avtalsenlig lön. Självklart behövs fler åtgärder. Bland annat satsar regeringen stort på bristyrkesutbildningar och fler åtgärder kommer troligtvis presenteras längre fram.

När det gäller Fas 3:s framtid och ersättningsnivåerna till långtidsarbetslösa kan jag bara konstatera att vi är på god väg att uppfylla vårt löfte om en aktivare arbetsmarknadspolitik genom de satsningar jag redovisat. Däremot tycker jag att det går alldeles för sakta när det gäller att skapa förutsättningar att höja ersättningen för långtidsarbetslösa.

Jag känner mig ganska stolt över vad vi socialdemokrater har åstadkommit utifrån våra vallöften men min otålighet när det gäller att bygga ett solidariskt samhälle där alla känner sig behövda gör att jag aldrig är riktigt nöjd. Men nöjd är jag med de ambitioner vi har för en bättre framtid.

Lars Mejern Larsson (S)

Riksdagsledamot

Svar till signaturen Arbetslösa 55-plussare (NWT 22/8):

Du beskriver att regeringen svikit löftet om att avveckla Fas 3. Åtgärden inrättades av den tidigare borgerliga regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna. Vårt vallöfte står fast, Fas 3 ska avskaffas och vi ser redan att antalet i åtgärden drastiskt har minskat. För Värmlands del innebär det att 649 personer på ett år har lämnat Fas 3. 326 personer återstår och självklart är målet att alla de kommer lämna åtgärden innan mandatperiodens slut. I Sverige totalt har hittills 50 procent av alla som varit deltagare i januari 2016 lämnat Fas 3.

Vi socialdemokrater anser att arbetsmarknadspolitikens uppgift är att matcha arbetstagare och arbetsgivare. Därför måste vi ha en aktiv arbetsmarknadspolitik som stärker individens möjlighet att kunna ta ett arbete.

Under åtta år hade vi en inaktiv arbetsmarknadspolitik där den enda aktiva åtgärden som genomfördes var att försvaga den arbetslöses ekonomi genom att ersättningarna vid långtidsarbetslöshet blev så låga att den enskilde till slut blev tvungen att uppsöka kommunens försörjningsstödskontor.

Många är de som har fastnat i långtidsarbetslöshet på grund av att de saknar kompetens eller erfarenhet för de jobb som skapas och därför har Socialdemokraterna öppnat upp så att personer i jobb- och utvecklingsgarantin ges utökade möjligheter till insatser, dels genom att man kan studera inom det reguljära utbildningssystemet med bibehållet aktivitetsstöd, och dels genom införandet av extratjänster med möjlighet till ett riktigt arbete med avtalsenlig lön. Självklart behövs fler åtgärder. Bland annat satsar regeringen stort på bristyrkesutbildningar och fler åtgärder kommer troligtvis presenteras längre fram.

När det gäller Fas 3:s framtid och ersättningsnivåerna till långtidsarbetslösa kan jag bara konstatera att vi är på god väg att uppfylla vårt löfte om en aktivare arbetsmarknadspolitik genom de satsningar jag redovisat. Däremot tycker jag att det går alldeles för sakta när det gäller att skapa förutsättningar att höja ersättningen för långtidsarbetslösa.

Jag känner mig ganska stolt över vad vi socialdemokrater har åstadkommit utifrån våra vallöften men min otålighet när det gäller att bygga ett solidariskt samhälle där alla känner sig behövda gör att jag aldrig är riktigt nöjd. Men nöjd är jag med de ambitioner vi har för en bättre framtid.

Lars Mejern Larsson (S)

Riksdagsledamot