2016-08-25 09:45

2016-08-25 09:45

Avsluta avtalet med BMI Regional

KARLSTAD AIRPORT:

Karlstad Airport bör snarast avsluta sitt avtal med BMI Regional om flygrutten till Frankfurt när avtalet löper ut vid årsskiftet. Att det finns en flyglinje mellan Karlstad och Frankfurt beror enbart på att Karlstads skattebetalare under flera år har subventionerat flygbolaget, med ett okänt belopp. BMI Regional inte bara lever på subventioner utan de struntar fullständigt också i flygpassagerarnas rättigheter.

En måndag i mars skulle jag flyga till Frankfurt klockan 06.30 för vidarebefordran med tåg till Heidelberg för en veckas konferens. Flyget blev inställt med hänvisning till ett snöväder under natten. Morgonflyget till Stockholm, med ett annat bolag, gick dock som planerat... Det tog drygt två timmar innan jag fick besked om att jag skulle bli ombokad till en annan flight på eftermiddagen. Jag kom fram till Heidelberg sent på kvällen och missade därmed den första konferensdagen.

På fredagens eftermiddag var jag i god tid på flygplatsen i Frankfurt. En stund innan det var dags att bege sig till gaten läser jag på ljustavlan att flighten var inställd. Jag kontaktade en representant för Lufthansa, där jag hade köpt mina biljetter, och blev ombokad på en flight till Oslo senare på kvällen. Därifrån blev det sedan buss, som ankom Karlstad 03.15 på lördagsmorgonen.

Smärre missöden får man kanske ta med i beräkningen när man flyger. Men för försenade eller inställda flighter samt nekad ombordstigning finns en särskild EU-förordning – 261/2004/EC – om flygpassagerares rättigheter som ska garantera flygpassagerarna kompensation och ersättning vid sådana fall.

Jag tog först kontakt med Lufthansa, men de hänvisade mig till BMI Regional som var operatör. Jag har skickat två brev dit, där jag har framställt krav på ersättning. Jag fick ett automatgenererat svar på första brevet där det stod att de hade mycket att göra för tillfället. På det andra brevet fick jag inget svar alls. Jag har därefter gått vidare i dessa ärenden och väntar besked från andra myndigheter. Någon ersättning har jag fortfarande inte sett röken av.

Uppenbarligen struntar BMI Regional fullständigt i EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter – samma bolag som under flera år har subventionerats av mig och andra skattebetalare i kommunen. Det är inte i sin ordning.

Ha gärna en flyglinje till kontinenten, men inte med BMI Regional i fortsättningen. Jag uppmanar därför ordförande Mikael Lundström (L) och övriga politiker i Karlstad Airports styrelse att snarast avsluta avtalet med BMI Regional.

Arne Engström

Karlstad

Karlstad Airport bör snarast avsluta sitt avtal med BMI Regional om flygrutten till Frankfurt när avtalet löper ut vid årsskiftet. Att det finns en flyglinje mellan Karlstad och Frankfurt beror enbart på att Karlstads skattebetalare under flera år har subventionerat flygbolaget, med ett okänt belopp. BMI Regional inte bara lever på subventioner utan de struntar fullständigt också i flygpassagerarnas rättigheter.

En måndag i mars skulle jag flyga till Frankfurt klockan 06.30 för vidarebefordran med tåg till Heidelberg för en veckas konferens. Flyget blev inställt med hänvisning till ett snöväder under natten. Morgonflyget till Stockholm, med ett annat bolag, gick dock som planerat... Det tog drygt två timmar innan jag fick besked om att jag skulle bli ombokad till en annan flight på eftermiddagen. Jag kom fram till Heidelberg sent på kvällen och missade därmed den första konferensdagen.

På fredagens eftermiddag var jag i god tid på flygplatsen i Frankfurt. En stund innan det var dags att bege sig till gaten läser jag på ljustavlan att flighten var inställd. Jag kontaktade en representant för Lufthansa, där jag hade köpt mina biljetter, och blev ombokad på en flight till Oslo senare på kvällen. Därifrån blev det sedan buss, som ankom Karlstad 03.15 på lördagsmorgonen.

Smärre missöden får man kanske ta med i beräkningen när man flyger. Men för försenade eller inställda flighter samt nekad ombordstigning finns en särskild EU-förordning – 261/2004/EC – om flygpassagerares rättigheter som ska garantera flygpassagerarna kompensation och ersättning vid sådana fall.

Jag tog först kontakt med Lufthansa, men de hänvisade mig till BMI Regional som var operatör. Jag har skickat två brev dit, där jag har framställt krav på ersättning. Jag fick ett automatgenererat svar på första brevet där det stod att de hade mycket att göra för tillfället. På det andra brevet fick jag inget svar alls. Jag har därefter gått vidare i dessa ärenden och väntar besked från andra myndigheter. Någon ersättning har jag fortfarande inte sett röken av.

Uppenbarligen struntar BMI Regional fullständigt i EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter – samma bolag som under flera år har subventionerats av mig och andra skattebetalare i kommunen. Det är inte i sin ordning.

Ha gärna en flyglinje till kontinenten, men inte med BMI Regional i fortsättningen. Jag uppmanar därför ordförande Mikael Lundström (L) och övriga politiker i Karlstad Airports styrelse att snarast avsluta avtalet med BMI Regional.

Arne Engström

Karlstad