2016-08-24 06:00

2016-08-24 06:00

Utlovad höjning blev en sänkning

BOSTADSTILLÄGG:

Jag är 68 år, alltså ålderspensionär, och bor hos KBAB i Karlstad sedan 15 år. Eftersom jag inte har så hög pension får jag bostadstillägg.

Statsminister Stefan Löfven har ju lovat att höja bostadstillägget, särskilt för dem med låg köpkraft, men av detta löfte blev intet. Vid den senaste utbetalningen i augusti sänktes i stället tillägget med 328 kronor, så nu har jag – och många andra med mig – blivit fattigpensionärer!

Där har de stått i talarstolen i riksdagen och slagit sig för bröstet när de talat om att rejält höja bostadstillägget för alla med låg pension. Men i själva verket blev det alltså en sänkning som landets pensionärer aldrig tidigare har skådat.

Stefan Löfven talar i ett om att någonting har gått sönder i Sverige, att klyftorna mellan fattiga och rika ökar dramatiskt. Menar han att vi gör något åt den saken med den här politiken...?

Bosse

Jag är 68 år, alltså ålderspensionär, och bor hos KBAB i Karlstad sedan 15 år. Eftersom jag inte har så hög pension får jag bostadstillägg.

Statsminister Stefan Löfven har ju lovat att höja bostadstillägget, särskilt för dem med låg köpkraft, men av detta löfte blev intet. Vid den senaste utbetalningen i augusti sänktes i stället tillägget med 328 kronor, så nu har jag – och många andra med mig – blivit fattigpensionärer!

Där har de stått i talarstolen i riksdagen och slagit sig för bröstet när de talat om att rejält höja bostadstillägget för alla med låg pension. Men i själva verket blev det alltså en sänkning som landets pensionärer aldrig tidigare har skådat.

Stefan Löfven talar i ett om att någonting har gått sönder i Sverige, att klyftorna mellan fattiga och rika ökar dramatiskt. Menar han att vi gör något åt den saken med den här politiken...?

Bosse