2016-08-24 06:00

2016-08-24 06:00

Stadsnära oas blir exploaterad

KARLSTAD:

Tyvärr måste jag göra dig besviken, signatur Tacksam inflyttad (NWT 18/8): Karlstads kommun planerar att exploatera den stadsnära oas som du uppskattar så högt; Kroppkärrssjöns fina strövområden ska byggas ihop med Välsvikens affärs- och industriområde. Plandokumentet benämns ”Översiktsplan för Välsviken” vilket innebär att man måste läsa igenom allt för att förstå att det också till stor del berör Kroppkärrssjöns östra område. Man undrar vilka som driver på denna förstörelse...

Kroppkärrsvän

Tyvärr måste jag göra dig besviken, signatur Tacksam inflyttad (NWT 18/8): Karlstads kommun planerar att exploatera den stadsnära oas som du uppskattar så högt; Kroppkärrssjöns fina strövområden ska byggas ihop med Välsvikens affärs- och industriområde. Plandokumentet benämns ”Översiktsplan för Välsviken” vilket innebär att man måste läsa igenom allt för att förstå att det också till stor del berör Kroppkärrssjöns östra område. Man undrar vilka som driver på denna förstörelse...

Kroppkärrsvän