2016-08-24 06:00

2016-08-24 06:00

Säkrare undersökningar måste till vid våra gränser

HÄLSA: Kopplar sjukdom till asylsökande

Den sedan länge utrotade lungsjukdomen TBC har åter fått fäste i Sverige. Hur är det möjligt?

Enligt Folkhälsomyndigheten beror ökningen helt och hållet på kraftigt ökad invandring. Alla asylsökande som kommer till Sverige ska erbjudas en hälsoundersökning, där tuberkulosprov ingår, för att kunna erbjuda behandling och förhindra smittspridning. Sker detta? Har vi kontroll på smittvägarna?

Eftersom vaccinationsprogrammet upphörde på 1970-talet är det många svenskar som inte har något skydd alls mot denna svårbotade sjukdom. TBC lyder ju under smittskyddslagen, så obligatoriskt test vid ankomsten till svensk gräns vore på sin plats.

För införsel av djur som kommer från platser utanför EU:s yttre gräns gäller karantän i 120 dagar för smittorisken av diverse sjukdomar. Vi ska väl inte behöva gå så långt att vi åberopar karantän av människor, men en kontroll vid passagen av EU:s yttre eller den svenska gränsen bör vi väl klara av att upprätthålla?

Vaccinerad

Den sedan länge utrotade lungsjukdomen TBC har åter fått fäste i Sverige. Hur är det möjligt?

Enligt Folkhälsomyndigheten beror ökningen helt och hållet på kraftigt ökad invandring. Alla asylsökande som kommer till Sverige ska erbjudas en hälsoundersökning, där tuberkulosprov ingår, för att kunna erbjuda behandling och förhindra smittspridning. Sker detta? Har vi kontroll på smittvägarna?

Eftersom vaccinationsprogrammet upphörde på 1970-talet är det många svenskar som inte har något skydd alls mot denna svårbotade sjukdom. TBC lyder ju under smittskyddslagen, så obligatoriskt test vid ankomsten till svensk gräns vore på sin plats.

För införsel av djur som kommer från platser utanför EU:s yttre gräns gäller karantän i 120 dagar för smittorisken av diverse sjukdomar. Vi ska väl inte behöva gå så långt att vi åberopar karantän av människor, men en kontroll vid passagen av EU:s yttre eller den svenska gränsen bör vi väl klara av att upprätthålla?

Vaccinerad