2016-08-09 14:39

2016-08-09 14:39

Fel om vd-ersättning

VÄRMLANDSTRAFIK: Svar till Per Swartz.

När vår vd i slutet på året och på egen begäran slutar sin anställning upphör hans lön och förmåner enligt anställningsavtal. Precis som för vilken anställd som helst. Därmed upphör också Värmlandstrafiks kostnader. Några särskilda ersättningar eller gåvor förekommer inte. Hur Lars har fördelat sitt löneutrymme under de 14 år han arbetat som vd eller hur han har förvaltat sina pensionsavsättningar vet varken du eller jag. Allt annat är spekulationer.

Jörgen Kalitzki

Kommunikatör Värmlandstrafik

När vår vd i slutet på året och på egen begäran slutar sin anställning upphör hans lön och förmåner enligt anställningsavtal. Precis som för vilken anställd som helst. Därmed upphör också Värmlandstrafiks kostnader. Några särskilda ersättningar eller gåvor förekommer inte. Hur Lars har fördelat sitt löneutrymme under de 14 år han arbetat som vd eller hur han har förvaltat sina pensionsavsättningar vet varken du eller jag. Allt annat är spekulationer.

Jörgen Kalitzki

Kommunikatör Värmlandstrafik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.