2016-08-08 06:00

2016-08-08 06:00

"Svenska modellen" inget för export

VÄLFÄRD:

Vi 30- och 40-talister har ett långt yrkesliv bakom oss, vi har betalat världens högsta skatter och vi har fostrat barn som nu är hårt arbetande och som förmodligen också betalar världens högsta skatter.

Äldreboende finns knappt för våra generationer. Hemtjänsten – om man nu bedöms som behövande – innebär att man får fryst mat som värms i mikron; därutöver finns nästan ingen tid till något. Och den så kallade akutsjukvården är inte värd namnet ”akut” då väntetiderna där sällan understiger fem–sex timmar, såvida man inte är livshotande sjuk. Jag vet, jag har varit där!

Var det så här det var tänkt? Är detta den ”svenska modellen”, som det talas så mycket om? Bevare mig väl, i så fall! Försök då inte att exportera den till andra länder!

I Ericson

79 år

Vi 30- och 40-talister har ett långt yrkesliv bakom oss, vi har betalat världens högsta skatter och vi har fostrat barn som nu är hårt arbetande och som förmodligen också betalar världens högsta skatter.

Äldreboende finns knappt för våra generationer. Hemtjänsten – om man nu bedöms som behövande – innebär att man får fryst mat som värms i mikron; därutöver finns nästan ingen tid till något. Och den så kallade akutsjukvården är inte värd namnet ”akut” då väntetiderna där sällan understiger fem–sex timmar, såvida man inte är livshotande sjuk. Jag vet, jag har varit där!

Var det så här det var tänkt? Är detta den ”svenska modellen”, som det talas så mycket om? Bevare mig väl, i så fall! Försök då inte att exportera den till andra länder!

I Ericson

79 år