2016-08-06 06:00

2016-08-06 06:00

KD öppnar för en ökad tolerans

HBTQ:

Svar till signaturen Birgitta (NWT 3/8):

Du skriver att Kristdemokraterna, KD, borde vakna upp och rensa bort sina stenåldersåsikter apropå att Ture Skånberg (KD) har riktat kritik mot partiledaren Ebba Busch Thors deltagande i Prideparaden i Stockholm. Ja, dessa åsikter finns tyvärr kvar hos en del av våra medlemmar, men vi är också många inom KD som försöker att föra partiet framåt till ökad tolerans och öppna upp för alla människors rätt att älska den man vill.

Efter dödskjutningarna i Orlando känns det extra angeläget att alla goda krafter i samhället står upp för alla människors lika värde – en av KD:s fyra grundprinciper – och tar kraftfullt avstånd från våld och hatbrott.

KD Karlstad kommer för första gången att delta i Prideparaden i Karlstad den 10 september och jag uppskattar att HBTQ-rörelsen har inbjudit oss att delta. Jag hoppas att många människor från alla delar av samhället – politiska partier, organisationer, idrottsklubbar, företag, myndigheter med mflera – deltar i paraden och går för det goda toleranta samhället. Det ska inte finnas någon plats för de hatfyllda i Karlstad. Och låt HBTQ-rörelsen åtminstone en dag per år få demonstrera för rätten att älska den man vill!

Catharina Hellgren

Ordförande KD Karlstad

Svar till signaturen Birgitta (NWT 3/8):

Du skriver att Kristdemokraterna, KD, borde vakna upp och rensa bort sina stenåldersåsikter apropå att Ture Skånberg (KD) har riktat kritik mot partiledaren Ebba Busch Thors deltagande i Prideparaden i Stockholm. Ja, dessa åsikter finns tyvärr kvar hos en del av våra medlemmar, men vi är också många inom KD som försöker att föra partiet framåt till ökad tolerans och öppna upp för alla människors rätt att älska den man vill.

Efter dödskjutningarna i Orlando känns det extra angeläget att alla goda krafter i samhället står upp för alla människors lika värde – en av KD:s fyra grundprinciper – och tar kraftfullt avstånd från våld och hatbrott.

KD Karlstad kommer för första gången att delta i Prideparaden i Karlstad den 10 september och jag uppskattar att HBTQ-rörelsen har inbjudit oss att delta. Jag hoppas att många människor från alla delar av samhället – politiska partier, organisationer, idrottsklubbar, företag, myndigheter med mflera – deltar i paraden och går för det goda toleranta samhället. Det ska inte finnas någon plats för de hatfyllda i Karlstad. Och låt HBTQ-rörelsen åtminstone en dag per år få demonstrera för rätten att älska den man vill!

Catharina Hellgren

Ordförande KD Karlstad