2016-08-06 06:00

2016-08-06 06:00

Föga trovärdig alliansfrihet

SVERIGE: Nato lurar skjortan av svenska politiker

Att föra krig i fjärran länder skapar ett maktvakuum vid återtåget så att kriget tar ny fart. Att strida i länder vars ekonomi, mentalitet, kultur, religion och politik man inte förstår, gör mest bara skada. Militärallianser gör små konflikter gigantiska, medan kapprustning skapar misstänksamhet och krig.

Terrorism är fruktansvärt, men de meningslösa krigen i Mellanöstern har skapat en flyktingkatastrof som är värre än terrorismen. Natoassocierade länders sätt att „bekämpa terrorism” ökar terrorismen, vilket förmodligen är avsikten. Krigsprofitörer vill nämligen inte ha fred. Pengarnas logik förklarar: krig handlar om enskilda personer som är ängsliga att inte räcka till och som söker driftstillfredställelse, krigsbyte, pengar och makt genom feta kontrakt för att överta naturresurser, sälja vapen, hyra ut legoknektar, återuppbygga infrastruktur och skuldsätta nationer så att man kan plundra skattebetalare av alla nationaliteter, inklusive USA.

„Kriget mot terrorismen” är förmodligen ett påhitt av krigsprofitörernas PR-avdelning, som tycks ha hemligstämplad kunskap att döma av det genomslag den ansvarslösa natonalismen eller natizmen lyckats få.

Jag har en känsla av att Nato håller på att lura skjortan av svenska politiker. Det minskar knappast risken för krig att Nato avancerar fram till Rysslands gränser. Tror man verkligen på fullt allvar att Nato bara är en försvarsallians? Kanske borde Sverige skriva värdlandsavtal med Ryssland också, så att vår alliansfrihet återfår sin trovärdighet?

Säkerhet stärks inte av illdåd!

Torben Staehr

Att föra krig i fjärran länder skapar ett maktvakuum vid återtåget så att kriget tar ny fart. Att strida i länder vars ekonomi, mentalitet, kultur, religion och politik man inte förstår, gör mest bara skada. Militärallianser gör små konflikter gigantiska, medan kapprustning skapar misstänksamhet och krig.

Terrorism är fruktansvärt, men de meningslösa krigen i Mellanöstern har skapat en flyktingkatastrof som är värre än terrorismen. Natoassocierade länders sätt att „bekämpa terrorism” ökar terrorismen, vilket förmodligen är avsikten. Krigsprofitörer vill nämligen inte ha fred. Pengarnas logik förklarar: krig handlar om enskilda personer som är ängsliga att inte räcka till och som söker driftstillfredställelse, krigsbyte, pengar och makt genom feta kontrakt för att överta naturresurser, sälja vapen, hyra ut legoknektar, återuppbygga infrastruktur och skuldsätta nationer så att man kan plundra skattebetalare av alla nationaliteter, inklusive USA.

„Kriget mot terrorismen” är förmodligen ett påhitt av krigsprofitörernas PR-avdelning, som tycks ha hemligstämplad kunskap att döma av det genomslag den ansvarslösa natonalismen eller natizmen lyckats få.

Jag har en känsla av att Nato håller på att lura skjortan av svenska politiker. Det minskar knappast risken för krig att Nato avancerar fram till Rysslands gränser. Tror man verkligen på fullt allvar att Nato bara är en försvarsallians? Kanske borde Sverige skriva värdlandsavtal med Ryssland också, så att vår alliansfrihet återfår sin trovärdighet?

Säkerhet stärks inte av illdåd!

Torben Staehr