2016-08-02 06:00

2016-08-02 06:00

Symtom av yrsel, fick vänta i timmar

AKUTEN:

Hur kan man låta ett litet barn som kommer in skadad till akuten sitta och vänta i fyra timmar innan man får hjälp? Detta borde åtgärdas omedelbart!

Hur tänker makthavarna i detta fall? Har de ingen förståelse för dessa små barns situation?

Jag själv kom en gång in till akuten med vissa symtom av yrsel och hög puls och fick också vänta i fyra timmar innan läkare kom. Dessutom: när jag ringde på larmknappen fick jag vänta i 20 minuter innan någon kom. Jag hade kunnat dö, men i detta fall ville jag bara gå på toa.

Nej, det måste ske en ändring på akuten så att man får mer personal dit. Man måste minska administrationen i ”minneslunden” på Jakobsberg (alltså landstingets kansli)!

Orolig mormor

Hur kan man låta ett litet barn som kommer in skadad till akuten sitta och vänta i fyra timmar innan man får hjälp? Detta borde åtgärdas omedelbart!

Hur tänker makthavarna i detta fall? Har de ingen förståelse för dessa små barns situation?

Jag själv kom en gång in till akuten med vissa symtom av yrsel och hög puls och fick också vänta i fyra timmar innan läkare kom. Dessutom: när jag ringde på larmknappen fick jag vänta i 20 minuter innan någon kom. Jag hade kunnat dö, men i detta fall ville jag bara gå på toa.

Nej, det måste ske en ändring på akuten så att man får mer personal dit. Man måste minska administrationen i ”minneslunden” på Jakobsberg (alltså landstingets kansli)!

Orolig mormor

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.