2016-07-30 06:00

2016-07-30 06:00

Sunt förnuft räcker

MATVAL:

Kommentar till Naomi Abramowicz' skriverier i NWT 28/7:

Det behövs varken professorer, utredningar eller Livsmedelsverk för att förstå att ekologiskt odlad mat är bättre än konventionellt odlad mat.

Det räcker gott och väl med vanligt sunt förnuft.

Palle Vestergaard

Wassdrågen

Kommentar till Naomi Abramowicz' skriverier i NWT 28/7:

Det behövs varken professorer, utredningar eller Livsmedelsverk för att förstå att ekologiskt odlad mat är bättre än konventionellt odlad mat.

Det räcker gott och väl med vanligt sunt förnuft.

Palle Vestergaard

Wassdrågen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.