2016-07-30 06:00

2016-07-30 06:00

Oroar sig för förskolebarn

HAMMARÖ:

Jag läste insändaren av signaturen Hammaröbo (NWT 26/7) och håller fullständigt med om det som stod där.

Men jag vill tillägga att bara några meter från de hårt kriminella ungdomarna på Klarälvsgården utslussningsavdelning, bedriver Hammarö kommun förskoleverksamhet. Jag undrar om föräldrarna till förskolebarnen vet vilka brott ungdomarna har begått och hur stor återfallsrisken är. Det känns som om det inte bara är de ensamkommande flyktingbarn som är i farozonen.

Ja, hur tänkte kommunen här...?

B J

Jag läste insändaren av signaturen Hammaröbo (NWT 26/7) och håller fullständigt med om det som stod där.

Men jag vill tillägga att bara några meter från de hårt kriminella ungdomarna på Klarälvsgården utslussningsavdelning, bedriver Hammarö kommun förskoleverksamhet. Jag undrar om föräldrarna till förskolebarnen vet vilka brott ungdomarna har begått och hur stor återfallsrisken är. Det känns som om det inte bara är de ensamkommande flyktingbarn som är i farozonen.

Ja, hur tänkte kommunen här...?

B J

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.