2016-07-29 06:00

2016-07-29 06:00

Inte konstigt att folk stjäl, det är ju näst intill riskfritt

SVERIGE: Politisk oenighet om skärpta straff

Många förundras över varför det sker så många inbrott. Men det är inte konstigt, för om du åker fast – vilket är föga troligt enligt statistiken – och du är ostraffad sen tidigare, så får du enbart villkorlig dom.

Vad ger detta för signaler? Jag är själv ostraffad och kan skilja på ditt och mitt, men tyvärr är det allt fler i samhället som inte kan göra det och då är det inte konstigt att framför allt villainbrotten har ökat – när förövarna inte får något straff.

Vad hände med det nya lagförslaget inbrottsstöld som skulle medföra en högre straffskala?

Svar direkt:

Justitieutskottet föreslog 2015 att ett nytt rättsbegrepp – inbrottsstöld – ska införas och ge minst ett års fängelse. Men S, MP och V har reserverat sig mot detta.

FjärsmanInsändarrektionen

Många förundras över varför det sker så många inbrott. Men det är inte konstigt, för om du åker fast – vilket är föga troligt enligt statistiken – och du är ostraffad sen tidigare, så får du enbart villkorlig dom.

Vad ger detta för signaler? Jag är själv ostraffad och kan skilja på ditt och mitt, men tyvärr är det allt fler i samhället som inte kan göra det och då är det inte konstigt att framför allt villainbrotten har ökat – när förövarna inte får något straff.

Vad hände med det nya lagförslaget inbrottsstöld som skulle medföra en högre straffskala?

Svar direkt:

Justitieutskottet föreslog 2015 att ett nytt rättsbegrepp – inbrottsstöld – ska införas och ge minst ett års fängelse. Men S, MP och V har reserverat sig mot detta.

FjärsmanInsändarrektionen