2016-07-29 06:00

2016-07-29 06:00

Gratis arrende med sjöläge

KARLSTADS KOMMUN: Undrande över utebliven omförhandlig av kontrakt

Jag sitter i min lägenhet och funderar på det tidigare så uppmärksammade avslöjandet om att ordföranden i Karlstads kommunfullmäktige har ett arrende vid sjön Gapern i Karlstad.

Det blev tyst om saken efter det att kommunen låtit meddela att arrendekontraktet kommer att löpa ut i januari 2017, och att de då ska omförhandla det nu gällande avtalet.

Min fråga nu är följande: varför begärde inte markägaren, Karlstads kommun, en omförhandling av avtalet redan då avslöjandet kom upp till ytan? Tjänar kommunens ordförande såpass lite per månad att han inte ansåg sig kunna begära en sådan omförhandling? Det står klart och tydligt i lagboken att båda parter har rätt att begära en omförhandling under kontraktets löptid.

Eller är det okej med gratis sommarstugearrenden vid sjölägen i Karlstads kommun? Det vore trevligt med ett ärligt svar kring detta!

Fredrik Wigforss

Medborgare i Karlstads kommun

Jag sitter i min lägenhet och funderar på det tidigare så uppmärksammade avslöjandet om att ordföranden i Karlstads kommunfullmäktige har ett arrende vid sjön Gapern i Karlstad.

Det blev tyst om saken efter det att kommunen låtit meddela att arrendekontraktet kommer att löpa ut i januari 2017, och att de då ska omförhandla det nu gällande avtalet.

Min fråga nu är följande: varför begärde inte markägaren, Karlstads kommun, en omförhandling av avtalet redan då avslöjandet kom upp till ytan? Tjänar kommunens ordförande såpass lite per månad att han inte ansåg sig kunna begära en sådan omförhandling? Det står klart och tydligt i lagboken att båda parter har rätt att begära en omförhandling under kontraktets löptid.

Eller är det okej med gratis sommarstugearrenden vid sjölägen i Karlstads kommun? Det vore trevligt med ett ärligt svar kring detta!

Fredrik Wigforss

Medborgare i Karlstads kommun