2016-07-28 06:00

2016-07-28 06:00

Vikarierna är inte utbildade

VÅRD:

Det är en skandal att alla som behöver vård i hemmet inte får den vård de behöver!

Jag har själv erfarenhet av detta, genom min fru som är svårt dement. Under sommaren, när ordinarie personal inom hemvården går på semester, kommer det vikarier som inte har någon utbildning i hur de ska sköta kunderna. Jag anser att det ska var utbildning i minst 14 dagar innan de får komma ut på fältet. De som är chefer måste ta sitt ansvar och ändra på detta!

Göran Söderström

Det är en skandal att alla som behöver vård i hemmet inte får den vård de behöver!

Jag har själv erfarenhet av detta, genom min fru som är svårt dement. Under sommaren, när ordinarie personal inom hemvården går på semester, kommer det vikarier som inte har någon utbildning i hur de ska sköta kunderna. Jag anser att det ska var utbildning i minst 14 dagar innan de får komma ut på fältet. De som är chefer måste ta sitt ansvar och ändra på detta!

Göran Söderström