2016-07-28 06:00

2016-07-28 06:00

Motsägelsefullt om frihet

RELIGION: En förvirrande insändare

Svar till Sven-Åke Runelid (NWT 23/7):

Din insändare gör mig väldigt förvirrad...

Du skriver att var och en får vara salig i sin tro, men att de som vill komma och stanna i Sverige gott kan rätta sig efter och nöja sig med det utbud som finns i våra kyrkor och andra offentliga inrättningar. Vad betyder detta? Man kan inte i samma mening säga att man har rätt till sin tro och sedan säga att det måste ske inom ramarna för vad svenska kyrkan predikar.

Det låter snarare som om du vill avskaffa religionsfriheten helt och hållet, vilket om något vore ett steg bakåt för vårt samhälle.

Många känner en stor rädsla för vad som sker runt om i vår värld just nu och det är fullt förståeligt. Terrorismen är vida utbredd, människor faller offer för den dagligen. Vi måste dock se till roten av problemet och inte bara beskylla det som ligger nära till hands. Innan man kritiserar en religion bör man åtminstone försöka ta reda på vad den lär ut. Islam förespråkar inte våld, inte heller förtryck eller tvång av något slag. Den Helige Profeten införde religionsfrihet i staden Medina och kämpade för att människor skulle kunna utöva sin tro fredligt sida vid sida.

Du skriver sedan att religioner, traditioner, seder och bruk har skapats för att passa det svenska samhället. Men allt det kan se väldigt olika ut även inom ramarna för ett och samma land och till och med i olika stadsdelar. Detta har att göra med vilken grupp människor som bor där och vilka förutsättningar och erfarenheter de har. Det har inte bara att göra med att människor invandrar till Sverige som du verkar tro.

Vi som är födda här bidrar till förändringen och utvecklingen av vårt samhälle lika mycket. Vi reser tillexempel till nya platser, upptäcker nya saker och blir berikade med livserfarenheter som vi sedan tar med oss hem. Att ett samhälle skapas av just dessa erfarenheter, upplevelser och influenser är inget nytt. Det har alltid varit så och kommer alltid att vara så. Vårt samhälle är under ständig utveckling och förändring och det är inget vi bör rädas.

Det finns viktigare saker att oroa sig för än vilken religion en människa tillhör: segregering, utanförskap, rasism och den stora hopplöshet som många känner är de verkliga problemen. Detta är faktorer som leder till radikalisering och som i sin tur kan leda till terrorism. Låt oss fokusera på dessa saker i stället.

Frida Nilsson

Ahmadiyya muslimska samfundet

Svar till Sven-Åke Runelid (NWT 23/7):

Din insändare gör mig väldigt förvirrad...

Du skriver att var och en får vara salig i sin tro, men att de som vill komma och stanna i Sverige gott kan rätta sig efter och nöja sig med det utbud som finns i våra kyrkor och andra offentliga inrättningar. Vad betyder detta? Man kan inte i samma mening säga att man har rätt till sin tro och sedan säga att det måste ske inom ramarna för vad svenska kyrkan predikar.

Det låter snarare som om du vill avskaffa religionsfriheten helt och hållet, vilket om något vore ett steg bakåt för vårt samhälle.

Många känner en stor rädsla för vad som sker runt om i vår värld just nu och det är fullt förståeligt. Terrorismen är vida utbredd, människor faller offer för den dagligen. Vi måste dock se till roten av problemet och inte bara beskylla det som ligger nära till hands. Innan man kritiserar en religion bör man åtminstone försöka ta reda på vad den lär ut. Islam förespråkar inte våld, inte heller förtryck eller tvång av något slag. Den Helige Profeten införde religionsfrihet i staden Medina och kämpade för att människor skulle kunna utöva sin tro fredligt sida vid sida.

Du skriver sedan att religioner, traditioner, seder och bruk har skapats för att passa det svenska samhället. Men allt det kan se väldigt olika ut även inom ramarna för ett och samma land och till och med i olika stadsdelar. Detta har att göra med vilken grupp människor som bor där och vilka förutsättningar och erfarenheter de har. Det har inte bara att göra med att människor invandrar till Sverige som du verkar tro.

Vi som är födda här bidrar till förändringen och utvecklingen av vårt samhälle lika mycket. Vi reser tillexempel till nya platser, upptäcker nya saker och blir berikade med livserfarenheter som vi sedan tar med oss hem. Att ett samhälle skapas av just dessa erfarenheter, upplevelser och influenser är inget nytt. Det har alltid varit så och kommer alltid att vara så. Vårt samhälle är under ständig utveckling och förändring och det är inget vi bör rädas.

Det finns viktigare saker att oroa sig för än vilken religion en människa tillhör: segregering, utanförskap, rasism och den stora hopplöshet som många känner är de verkliga problemen. Detta är faktorer som leder till radikalisering och som i sin tur kan leda till terrorism. Låt oss fokusera på dessa saker i stället.

Frida Nilsson

Ahmadiyya muslimska samfundet