2016-07-22 06:00

2016-07-22 06:00

Swedbank lämnade inte ut sitt bankgiro

BANKER: Branschen verkar bli allt mer skum...

Jag har inte något konto i Swedbank, men skulle föra över pengar till en kamrat som har konto där. Jag ringde därför till Swedbank i Karlstad för att få bankgironumret till banken. Men det kunde dem inte lämna ut! Fastän jag mycket tydligt återigen talade om vad jag ville, blev jag än en gång nekad: banken fick inte lämna ut sitt eget bankgironummer...

Jag hänvisades och kopplades vidare till huvudkontoret där jag efter diverse turer fick samma besked.

Följden blev att jag fick ringa en god vän, som plockade fram bankgironumret åt mig. När jag kollade om det var lika svårt på Nordea, där jag har mina pengar, upptäckte jag att bankgironumret fanns angivet på deras hemsida.

Att bankerna inte längre tar emot kontanter är ju en känd skandal, men att de inte ens vill tala om vilket bankgironummer de har, det verkar skumt! Är måhända Swedbanks bankgironummer kopplat till nåt konto i Panama?

Aldrig Swedbank

Jag har inte något konto i Swedbank, men skulle föra över pengar till en kamrat som har konto där. Jag ringde därför till Swedbank i Karlstad för att få bankgironumret till banken. Men det kunde dem inte lämna ut! Fastän jag mycket tydligt återigen talade om vad jag ville, blev jag än en gång nekad: banken fick inte lämna ut sitt eget bankgironummer...

Jag hänvisades och kopplades vidare till huvudkontoret där jag efter diverse turer fick samma besked.

Följden blev att jag fick ringa en god vän, som plockade fram bankgironumret åt mig. När jag kollade om det var lika svårt på Nordea, där jag har mina pengar, upptäckte jag att bankgironumret fanns angivet på deras hemsida.

Att bankerna inte längre tar emot kontanter är ju en känd skandal, men att de inte ens vill tala om vilket bankgironummer de har, det verkar skumt! Är måhända Swedbanks bankgironummer kopplat till nåt konto i Panama?

Aldrig Swedbank