2016-07-22 06:00

2016-07-22 06:00

Miljardförluster svåra att stävja

SLAPPHET:

Den ekonomiska organiserade brottsligheten, som bland annat drabbar Skatteverket och Försäkringskassan, gör att Sverige förlorar miljarder årligen. Att stävja detta är enligt utredaren Lars Erik Lövdén besvärligt. Ren slapphet råder.

Information mellan myndigheter som skulle kunna underlätta det hela får inte förekomma på grund av sekretess. Den är tydligen viktigare än att bekämpa brottsligheten. Finns viljan överhuvudtaget?

Det finns alltså inga snabba åtgärder i sikte. Dessa förlorade miljarder skulle kunna användas till något nyttigt. Men enklast är ju att bara titta bort...

Die dumme Schweden

Den ekonomiska organiserade brottsligheten, som bland annat drabbar Skatteverket och Försäkringskassan, gör att Sverige förlorar miljarder årligen. Att stävja detta är enligt utredaren Lars Erik Lövdén besvärligt. Ren slapphet råder.

Information mellan myndigheter som skulle kunna underlätta det hela får inte förekomma på grund av sekretess. Den är tydligen viktigare än att bekämpa brottsligheten. Finns viljan överhuvudtaget?

Det finns alltså inga snabba åtgärder i sikte. Dessa förlorade miljarder skulle kunna användas till något nyttigt. Men enklast är ju att bara titta bort...

Die dumme Schweden