2016-07-21 06:00

2016-07-21 06:00

Bilavdrag är bättre än reseavdrag

EKONOMI: Bilen behövs för mer än bara resor till jobbet

Landsbygd

Svar till ”dags för ett heltäckande reseavdrag” på debattsidan 19/7.

Reseavdragen för arbetspendling är väl närmast ett skämt. Att övertyga skattemyndigheten att man måste åka bil när det inte finns tillstymmelse till allmänna kommunikationer kostar ofta mer än avdragets värde.

För att vi på landsbygden skall kunna bo och arbeta måste det till mer än fjuttiga 18,50 per mil för vi ska överleva. Vi på landet måste ha bil, inte bara för resa till arbetet utan också alla pensionärer, sjuka och barnfamiljer som måste förflytta sig till den stora staden för nödiga besök och för barnfamiljer som måste tillgodose sina barns behov av social samvaro utanför skolan. En familj med barn under 18 år behöver dessutom två bilar om föräldrarna arbetar på olika platser. Bilarna måste dessutom vara stora och pålitliga för att klara dålig snö och väghållning. Miljöpartiets små eldrivna leksaksbilar göre sig inte besvär.

Allt tal om allmänna kommunikationer är ett stort skämt. En buss må gå hur ofta som helst, men ligger hållplatsen inte inom gångavstånd (och det gör den aldrig, i varje fall inte i december) måste man ha bil för att ta sig till hållplatsen. Ytterst få hållplatser ligger inom gångavstånd på landsbygden.

Karlstadbon i city som kan åka kommunalt, vilka alla kan, kan köpa en månadsbiljett som kostar ungefär 1 600 kronor utan rabatt. Citybon betalar 800 kronor och resten skjuter skattebetalarna till. Detta är en skriande orättvisa eftersom vi på landet inte kan nyttja den tjänsten.

I stället för resebidrag, som ändå är ett skämt, borde allmänt bilavdrag införas för mantalsskrivna på landsbygden. Bilavdrag kan jämföras med jobbskatteavdrag och utgår till alla som deklarerar utan krav på vare sig bilinnehav eller avsaknad av hållplatser. 100 kkr borde vara en lämplig summa. För en pensionär betyder detta 35 kkr lägre skatt, ungefär.

Enar Jonasson

Svar till ”dags för ett heltäckande reseavdrag” på debattsidan 19/7.

Reseavdragen för arbetspendling är väl närmast ett skämt. Att övertyga skattemyndigheten att man måste åka bil när det inte finns tillstymmelse till allmänna kommunikationer kostar ofta mer än avdragets värde.

För att vi på landsbygden skall kunna bo och arbeta måste det till mer än fjuttiga 18,50 per mil för vi ska överleva. Vi på landet måste ha bil, inte bara för resa till arbetet utan också alla pensionärer, sjuka och barnfamiljer som måste förflytta sig till den stora staden för nödiga besök och för barnfamiljer som måste tillgodose sina barns behov av social samvaro utanför skolan. En familj med barn under 18 år behöver dessutom två bilar om föräldrarna arbetar på olika platser. Bilarna måste dessutom vara stora och pålitliga för att klara dålig snö och väghållning. Miljöpartiets små eldrivna leksaksbilar göre sig inte besvär.

Allt tal om allmänna kommunikationer är ett stort skämt. En buss må gå hur ofta som helst, men ligger hållplatsen inte inom gångavstånd (och det gör den aldrig, i varje fall inte i december) måste man ha bil för att ta sig till hållplatsen. Ytterst få hållplatser ligger inom gångavstånd på landsbygden.

Karlstadbon i city som kan åka kommunalt, vilka alla kan, kan köpa en månadsbiljett som kostar ungefär 1 600 kronor utan rabatt. Citybon betalar 800 kronor och resten skjuter skattebetalarna till. Detta är en skriande orättvisa eftersom vi på landet inte kan nyttja den tjänsten.

I stället för resebidrag, som ändå är ett skämt, borde allmänt bilavdrag införas för mantalsskrivna på landsbygden. Bilavdrag kan jämföras med jobbskatteavdrag och utgår till alla som deklarerar utan krav på vare sig bilinnehav eller avsaknad av hållplatser. 100 kkr borde vara en lämplig summa. För en pensionär betyder detta 35 kkr lägre skatt, ungefär.

Enar Jonasson